09 بهمن 1401
غلامرضا پيروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش طبقات مختلف دوره قاجار بر عکاسی این دوره با رویکرد ساختارگرایی تکوینی گلادمن. نمونه موردی: مطالعه موردی سوروگین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
پژوهشگران غلامرضا پیروز (استاد مشاور)

چکیده

-