09 بهمن 1401
غلامرضا پيروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي شگردهاي فرا داستان در رمان «شب ممكن»
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پسامدرنیسم، ، شب ممکن، محمدحسن شهسواری
مجله فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه آزاداسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز (نفر اول) ، سروناز ملک (نفر دوم)

چکیده

فرا داستان، یکی از رایج ترین انواع داستان های پسامدرنیستی است که با افشای شگردهای داستان نویسی فرآیند شکل گیری خود را برای خواننده آشکار می کند؛ تا از این طریق پرسش هایی در مورد رابطه بین داستان و واقعیت در ذهن خواننده ایجاد کند. به علت وجود شگردهایی هم چون داستان در داستان، روایت های متعدد، دور باطل، نقد داستان از طریق داستان ، شخصیت های سرکش و فرجام های چندگانه در شب ممکن از محمد حسن شهسواری، شگردهای فرا داستان بر اساس نظریه برایان مک هیل در مورد عنصر غالب محتوایی در این اثر بررسی می شود، و نتیجه حاصل آن که: شگردهای فرا داستان در شب ممکن، علاوه بر این که نشان دهنده ساختار پسامدرنیستی این رمان است، عناصر وجودشناسانه اثر را نیز برجسته می کند.