16 خرداد 1402
محسن نورائي

محسن نورائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر.بلوار شهید ذوالفقاری. پردیس دانشگاه مازندارن
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 01135302605
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
طاهره ناجی صدره، محسن نورائی (1402) پژوهشی در رویکرد فقه الحدیثی اهل سنت به مرویات از امام رضا (ع) فرهنگ رضوی: 11 (41); 119-149
2
لیلا خانجانی، محسن نورائی، مجتبی آقاجانی (1401) بررسی و نقد برابر نمود مضارع منفی به «لم» و «لما» در ترجمه ی روسی قرآن کریم قرآن پژوهی خاورشناسان: 33; 201-226
3
محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری، قمر کوهی (1401) واکاوی دیدگاه های فریقین پیرامون (الذین أوتوا العلم) در سوره عنکبوت پژوهش های تفسیر تطبیقی: 16; 107-160
4
Fatima ramyar, Mohsen Nouraei (2022) Criticizing the Division of Polytheists Based on Belief in Resurrection from the Perspective of Patricia Crone International Jornal of Multicultural and Multireligiouse Underestanding: 9 (7); 177-191
5
محمد حسین شیرزاد، محمد حسن شیرزاد، محسن نورائی (1401) تحلیلی نو از صفات فعلی خداوند در قرآن کریم با تکیه بر نظریه اسطوره‏ شناسی ژرژ دومزیل Journal of Contemporary Islamic Studies: 4(2); 267-279
6
7
محسن نورائی، طاهره ناجی صدره (1401) تعامل حدیثی تفسیر تسنیم با روایات اهل سنت مطالعات فهم حدیث: 8 (2); 175-195
8
محسن نورائی، سید کامل عسکری (1400) دراسة وتحلیل آراء ویلیام فیدرر المعادیه للاسلام مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 2-65; 29-56
9
محسن نورائی، مجتبی آقاجانی (1400) چیستی تشابه در قرآن از منظر شریعت سنگلجی، گزارش، نقد قرآن و روشنگری دینی: 2 (2); 181- 191
10
حجت علی نژاد، محسن نورائی (1400) بازخوانی پاداش اخروی مومنان در خوانش تفاسیر عصری تفسیر پژوهی: 15; 151-170
11
Mohsen Nouraei, Somayeh Sheikhi (2021) An Approach to the Meaning of “Wa Jā’a Rabbuka”, Based on the Theory of the Spirit of Meaning International Jornal of Multicultural and Multireligiouse Underestanding: 8; 118-124
12
حیدر پاسنگ، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) قواعد تفسیر لغوی علوم قرآن و حدیث: 53 (1); 241- 260
13
سید حسین کریم پور، محسن نورائی (1399) واکاوی واقعه میقات بنی اسرائیل با تأکید بر مفهوم و مصداق آیه 155 سوره اعراف الهیات قرآنی: 14; 83-63
14
محسن نورائی، سید عاطفه موسوی نژاد (1399) بایسته های مجالس مذهبی از منظر آیات و روایات مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و عترت: 8; 158-137
15
رحمت رزاقی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی، حسن باقرزاده خجسته (1399) ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه مطالعات هنر اسلامی: 39; 180-195
16
محسن نورائی، جواد سلمان زاده (1399) اسلوب در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه؛ چیستی و کارکردها سراج منیر: 31; 7-27
17
Mohsen Nouraei, seyed kamel askari (2020) The Study of William Federer's Viewpoint on Non-Revelatory of the Qur'an international journal of multicultural and multireligious understanding: 7; 33-43
18
فهیمه گلپایگانی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی (1399) «ثمره هنری برهم کنش «تفسیر» و «ادبیات پارسی» در پردازش های دوسویه تفسیر سورآبادی» الهیات هنر: 13; 5-34
19
حدیثه سلیمانی، محسن نورائی (1399) تحلیل و نقد تفسیر دروزه از آیه مباهله تفسیر پژوهی: 13; 87-107
20
Haditha Soleimani, Mohsen Nouraei, seyed aliakbar Rabinataj (2020) The Criticism of Revelation-order-based Exegesis from the Viewpoint of Bihjatpūr Journal of Contemporary Islamic Studies: Vol. 2, No. 1; 53-70
21
سید حسین کریم پور، محسن نورائی (1398) ارزیابی سندی و نقد محتوایی گونه های روایی «حَجَرالاسود» ناظر به مسأله «میثاق ذر» مطالعات فهم حدیث: 11; 8-23
22
رحمت رزاقی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی، حسن باقرزاده خجسته (1398) نقش آموزه های قرآنی، اسلامی و عرفانی در سبک زندگی اجتماعی عرفان اسلامی: 61; 193- 210
23
سید حسین کریم پور، محسن نورائی (1398) بازشناسی مفهوم غفلت در قرآن با تأکید بر تأثیر حرف جر در معنای فعل تحقیقات علوم قرآن و حدیث: 42; 4- 31
24
علی رضا شمالی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1397) بررسی تاثیر بلاغت در انتقال پیام در داستان بنی اسرائیل آموزه های قرآنی: 28; 229-253
25
محسن نورائی، فهیمه گلپایگانی (1397) بازخوانی اندیشه های توحیدی کرّامیّه در نگاشت های تفسیر قصصی عتیق سورآبادی تحقیقات کلامی: 22; 67-84
26
علی رضا شمالی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1397) بررسی تاثیربلاغت برانتقال پیام درداستان بنی اسرائیل آموزه های قرآنی: 28; 229- 254
27
محسن نورائی، محمد شریفی، جواد سلمان زاده (1397) ارزیابی چیستی و چگونگی بکارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه پژوهشهای قرآنی: 88; 156-171
28
محسن نورائی، جواد سلمان زاده (1397) ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه تحقیقات علوم قرآن و حدیث: 38; 185-207
29
محسن نورائی، سید حسین کریم پور (1397) بررسی تحلیلی نگرة اختصاص در خطاب آیات اَلست از نگاه سید مرتضی (ره ) و زمخشری پژوهشنامه معارف قرآنی: 32; 53 - 76
30
محمد مولوی، ریانه باستانی پاریزی، محسن نورائی (1396) دیدگاه های یوسف حدّاد درباره اتهام نصرانیت به پیامبر اکرم (ص) در ترازوی نقد تحقیقات کلامی: 19; 99-118
31
سید حسین کریم پور، محسن نورائی (1396) سیرتاریخی اندیشه های تفسیری آیات الست : بررسی انتقادی و نوآوری مطالعات تاریخی قرآن و حدیث: 62; 55-84
32
حدیثه سلیمانی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) بررسی و نقد شیوه تفسیرتاریخی قرآن مطالعات تاریخی قرآن و حدیث: 62; 133-153
33
زهره داوودی، میثم شیرخدایی، محسن نورائی (1396) باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی پژوهشهای اجتماعی اسلامی: 114; 117-142
34
محسن نورائی، سید حسین کریم پور، محمد هادی یدالله پور (1396) نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه های مفسران درباره آیه میثاق» پژوهشهای قرآنی: 85; 84-107
35
محسن نورائی، سید کامل عسکری، محمد شریفی (1396) بررسی دیدگاه ویلیام فدرردرباره مصادرقرآن پژوهشنامه معارف قرآنی: 29; 117-141
36
محمد حسن شیرزاد، محمد حسین شیرزاد، محسن نورائی (1396) جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم تحقیقات علوم قرآن و حدیث: 3; 65-84
37
طاهره ناجی صدره، سید محسن موسوی، محسن نورائی، محمد هادی یدالله پور (1396) بررسی مبانی فقه الحدیث استاد جوادی آملی با تمرکز بر تفسیر تسنیم مطالعات فهم حدیث: 6; 55-77
38
محسن نورائی، مریم صحرایی (1396) بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی: 48; 21-13
39
محسن نورائی، فاطمه قربانی (1396) روش شناسی تفسیری علامه مطهری تفسیر پژوهی: 7; 165- 195
40
سید حسین کریم پور، محسن نورائی (1395) بررسی فقه الحدیثی روایات عالم اظله و اشباح مطالعات فهم حدیث: 3; 51-73
41
محسن نورائی، محمدحسین صالحی شهربابکی (1395) بررسی نقاط اشتراک تفسیر المیزان و تسنیم درتعامل با حدیث تفسیر پژوهی: 5; 210-231
42
فاطمه هدایتی، محسن نورائی (1395) بررسی تطبیقی پیشگویی های آخرالزمان در اسلام، یهودیت و مسیحیت مشرق موعود: 38; 245-225
43
محسن نورائی (1394) نگاهی به تفسیر فقهی قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر آموزه های قرآنی: 17; 102-130
44
محسن نورائی، جواد ایروانی (1394) بررسی مداخلات اقتصادی دولت با تاکید بر سخن و سیره امام علی (ع) پژوهش های نهج البلاغه: 45; 120-107
45
سارا عربشاهی، محسن نورائی (1393) بررسی قاعده تفسیری جری و تطبیق پژوهشنامه نهج البلاغه: 6; 128-115
46
سارا عربشاهی، محسن نورائی (1393) اصول انتقاد سازنده در نهج البلاغه پژوهشنامه نهج البلاغه: 6; 128-115
47
محسن نورائی، حدیثه سلیمانی (1392) کرامت انسان در سیرة امام رضا (ع) سراج منیر: 12; 165-179
48
Mohsen Nouraei, morteza khorrami (2013) Negative role of Quran in Environmental Crisis: Claim or fact? Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences: 213/1; 936-939
49
محسن نورائی (1391) جهان بینی قرآنی و محیط زیست آموزه های قرآنی: 16; 3-22
50
51
محسن نورائی (1387) روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام، اثر صابونی، در یک نگاه آموزه های قرآنی: 30; 119-144
52
محسن نورائی (1385) جلوه سیره قرآنی پیامبر اعظم (ص) در نهضت حسینی آموزه های قرآنی: 22; 137-147
53
محسن نورائی (1385) «زبدة البیان» محقّق اردبیلى در یک نگاه معرفت: 109; 73- 63
54
محسن نورائی (1384) پژواک وحی در ساحت حماسه طف معرفت: 99; 104- 118
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه زهرا پورنادری، محسن نورائی (1401) بررسی گستره قضا و قدر با تاکید بر حکمت 16 نهج البلاغه پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی، ایران¡ تهران
2
نجمه عمویی، محسن نورائی (1401) همگرایی امت اسلامی در پرتو عدالت با تمرکز بر آموزه های نهج البلاغه پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی، ایران¡ تهران
3
محسن نورائی، فاطمه نورائی (1401) بررسی و نقد دیدگاه یوسف شعار در مورد جانشینی حضرت آدم از دیدگاه مفسران پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی، ایران¡ تهران
4
نجمه عمویی، محسن نورائی (1401) اختیار انسان در خوانش مفسران: چیستی، مصادیق و نمونه ها اولین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین، ایران¡ مشهد
5
کوثر محمد قلی نیا، محسن نورائی (1401) نقد دیدگاه یوسف شعار در زمینه نافرمانی حضرت یونس با تکیه بر دیدگاه مفسران اولین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین، ایران¡ مشهد
6
سیده صدیقه یوسفی، محسن نورائی (1401) آموزه مقدر بودن رزق؛ تفسیرها و پیامدها اولین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین، ایران¡ مشهد
7
محسن نورائی (1400) خانواده و ارزشهای قرآنی ؛ نقش ها و نمونه ها دومین همایش ملی چالشهای خانواده ایرانی، ایران¡ تهران
8
محسن نورائی (1400) آسیب شناسی نهضت های اصلاحی دینی در شبهه قاره هند؛ مطالعه موردی «جریان قرآن بسندگی» همایش بین المللی جزریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل، ایران¡ قم
9
محسن نورائی (1400) تفسیر صوفیانه قرآن کریم در مغرب اسلامی؛ ویژگیها، ظرفیتها همایش بین المللی جزریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل، ایران¡ قم
10
محسن نورائی (1400) تفسیر عصری به مثابه ابزار همگرایی فرهنگی میان مسلمانان چین با جهان اسلام همایش بین المللی جزریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل، ایران¡ قم
11
محسن نورائی، فاطمه نورائی (1400) تواصی به صبر به مثابه راهبرد قرآنی برای تاب آوری در بلایای طبیعی نخستین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا، ایران¡ تهران
12
فاطمه کریمی، محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری (1400) اسرار نماز و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی دومین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
13
خدیجه محمدی، محسن نورائی (1399) حکمرانی مطلوب اسلامی ؛ اوصاف رهبری ، وظایف امت هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
14
محسن نورائی، خدیجه محمدی (1399) حکمرانی شایسته و محیط زیست؛ وظایف و راهبردها هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
15
سید کامل عسکری، محسن نورائی (1399) امام علی بن ابیطالب (ع) منادی وحدت امت اسلام هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
16
حجت علی نژاد، محسن نورائی (1399) جریان شناسی کتاب های روایات طبی تا قرن دوازدهم سومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
17
سیده فاطمه قدیری نژاد، محسن نورائی (1399) مولفه های اخلاقی اثرگذار بر سلامت معنوی با تمرکز بر روایات امام رضا(ع) سومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
18
محسن نورائی، عسکر اصغری گنجی، بابک هادیان حیدری (1399) نقش والدین در معنا بخشی زندگی فرزندان با تاکید بر سلامت معنوی چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی، ایران¡ تهران
19
20
محسن نورائی، فاطمه رامیار (1398) ارتباط بین توحید و معاد در نهج البلاغه و نقش آن در سبک زندگی کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
21
طاهره راستین، محسن نورائی، سید محسن موسوی (1398) بررسی احادیث جعلی درباره زنان از دیدگاه استاد مطهری کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
22
محسن نورائی، سید محسن موسوی، طاهره راستین (1398) معیارهای استاد مطهری ( ره ) در نقد احادیث جعلی کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
23
محسن نورائی، فائزه زارعین (1398) نقش کرامت انسان در همزیستی مسالمت آمیز با تکیه بر آموزه های رضوی همایش بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، ایران¡ تهران
24
محمد هادی یدالله پور، محسن نورائی (1398) القواعد الاساسیه للتعایش السلمی بین اتباع الادیان المختلفه عند القرآن الکریم همایش بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، ایران¡ تهران
25
اکرم حسین زاده، محسن نورائی (1398) مفهوم قرآنی« تعالی» به مثابه یک پارادایم دینی در عرصه همزیستی مسالمت آمیز همایش بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، ایران¡ تهران
26
محسن نورائی (1398) پیش نیازهای تحقق عدالت به مثابه عنصر محوری در همزیستی مسالمت آمیز همایش بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، ایران¡ تهران
27
محسن نورائی (1397) رفع چالش های فراروی همزیستی ادیان با تمرکز بر آموزه های رضوی امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام و نهضت علمی تمدنی جهان اسلام، ایران¡ مشهد
28
محسن نورائی (1397) "استنطاق از قرآن" به مثابه پارادایم برای علوم انسانی قرآن بنیان دومین همایش ملی علوم انسانی قرآن بنیان ، لواز، روشها، شاخص ها، ایران¡ تهران
29
Mohsen Nouraei, Zeinab Al-sadat Hosseini (2018) WOMEN’S RIGHT FROM THE PERSPECTIVE OF THE HOLY QURAN World Conference on Integration of Knowledge: Business, Economy, Management, Cultural, Societal, Theological and Scientific, Malaysia, Langkawi
30
حسن یعقوبی، محسن نورائی، محمود شارع پور (1397) اهمیت آموزش دینی و قرآن به دانش آموزان ابتدایی در حصول تربیت دینی با تاکید بر نقش دوران کودکی از منظر آموزه های دینی همایش کشوری دانش موضوعی-تربیتی (دانش آموزش محتوا): آموزش دینی و قرآن ابتدایی، ایران¡ قم
31
محسن نورائی (1396) الایدئولوجیة القرآنیة والبیئة المؤتمر الثالث الدولی حول التفاسیر القرآنیة. جامعة دار الهدى الإسلامیة (ICQI-III)، هند¡ کرالا
32
محسن نورائی، محمد مولوی (1396) بازتعریف ضرورت اعجاز با تاکید بر دیدگاه علامه معرفت (ره) همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت (ره)، ایران¡ قم
33
محسن نورائی، سید کامل عسکری (1396) بررسی انتقادی آرای ویلیام فدرر در باب مصادر قرآن با تمرکز بر دیدگاه استاد معرفت(ره) همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت (ره)، ایران¡ قم
34
صدیقه حسین پور، محسن نورائی (1396) حقوق سالمندان و طب سالمندی در اموزه های اسلامی دومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
35
صدیقه حسین پور، محسن نورائی (1396) جلوه های پیشگیری طب اسلامی جهت حفظ سلامتی در ماه رمضان دومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
36
محسن نورائی، لیدا عبدالله زاده (1396) عوامل موثر بر امید به زندگی با رویکرد اسلامی دومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
37
زهره داوودی، میثم شیرخدایی، محسن نورائی (1396) طراحی الگو تبلیغات تجاری سازگار با خانواده ها از منظر اسلام با رویکرد ترکیبی آموزه های اسلامی؛ انسان معاصر و نظام خانواده، ایران¡ ساری
38
محسن نورائی، زینب السادات حسینی، سید محسن موسوی، رحمت رزاقی (1395) روش های ترویج سبک زندگی اسلامی در رسانه (تلویزیون) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، ایران¡ تهران
39
محسن نورائی، محمد شریفی، فاطمه هدایتی (1395) اعجاز عرفانی قرآن از منظر امام خمینی (ره) سومین همایش ملی اعجاز قرآن، ایران¡ تهران
40
محسن نورائی، زیبا غبرایی (1395) حفاظت از محیط زیست درآینه ی آیات و روایات اسلامی کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، اایران¡ تهران
41
محسن نورائی (1394) میراث حدیثی تبرستان در عهد صفویه دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، ایران¡ اردبیل
42
محسن نورائی، محمدحسین صالحی شهربابکی، سمیه محمودی (1394) بایسته های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، ایران¡ اردبیل
43
محمدحسین صالحی شهربابکی، محسن نورائی (1394) جایگاه احادیث در تفسیر المیزان دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، ایران¡ اردبیل
44
محسن نورائی (1394) اعجاز علمی قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه ابوریحان بیرونی سومین کنفرانس بین المللی ابوریحان بیرونی، بنگلادش¡ داکا
45
محسن نورائی، حسین کاظمی، خدیجه محمدی (1394) ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات اولین کنگره بین المللی حکمت ناب، ایران¡ اردبیل
46
محسن نورائی، سید محسن موسوی، فاطمه جباری (1394) نقش تفریح در سلامت روان با تاکید بر متون اسلامی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، ترکیه¡ استانبول
47
محسن نورائی، مریم عمویی (1394) اصول توسعه پایدار از منظر میراث حدیثی شیعه سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران¡ همدان
48
محمد شریفی، محسن نورائی، فاطمه هدایتی (1394) امام حسین(ع)، الگوی امام خمینی (ره) در قیام همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، ایران¡ تایباد
49
محسن نورائی، فاطمه جباری (1394) اوقات فراغت در سبک زندگی اسلامی سبک زندگی و دانشجوی ایرانی،آسیب ها،راهبردهاو راهکارها، ایران¡ بابلسر
50
محسن نورائی، خدیجه محمدی (1394) سبک زندگی اسلامی و سلامت روان سبک زندگی و سلامت روان، ایران¡ بندر عباس
51
محسن نورائی، مریم عمویی (1393) بررسی مناسبات میان حدیث و محیط زیست دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، ایران¡ تهران
52
محسن نورائی، مریم عمویی (1393) حفاظت از تنوع جانوری در روایات دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، ایران¡ همدان
53
محسن نورائی، مصطفی کمالجو (1393) نحو حل مشکلة الفقر فی العالم الإسلامی من منظور سعید النورسی ، اندونزی¡ جاکارتا
54
محسن نورائی، جواد ایروانی (1392) عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، ایران¡ کرج
55
Mohsen Nouraei (2013) Two Islamic Strategies for Solving the Problem of Distributive Justice International Conference on Realizing Global Justice: Theory and Practice, Norway, Tromsø
56
فریده محمدزاده شهرآبادی، محسن نورائی (1391) بررسی معنای واژه مولی در حدیث شریف غدیر امامت، غدیر و مسایل عصر حاضر، ایران¡ بابلسر
57
محسن نورائی (1391) جهانشمولی اسلام از حقیقت تا توهم مداخله همایش بین المللی رسالت جهانی اسلام، ایران¡ اردبیل
58
محسن نورائی، جواد ایروانی (1391) بررسی جایگاه تولید در قرآن و حدیث همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران¡ اصفهان
59
محسن نورائی (1390) بررسی و تحلیل اصطلاحات قرآنی در وصیت نامه امام خمینی(ره) دین، دانشگاه و علوم انسانی، ایران¡ بابلسر
60
محسن نورائی (1390) بررسی دو راهبرد برای حل بحران محیط زیست دین، دانشگاه و علوم انسانی، ایران¡ بابلسر
61
محسن نورائی، فرحناز فتاحی (1390) مشکلات ناشی از مدرنیته و راه حلهای ارائه شده از سوی نورسی و اسدآبادی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ایران¡ بابلسر
62
محسن نورائی (1388) دراسة بشأن استراتیجیین فقهیین فی حل أزمة البیئیة International Conference on Harmonization of Shari'ah and Civil Law، مالزی¡ پوترا جایا
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن نورائی (1395) میراث حدیثی طبرستان در دوره صفویه دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
عبدالله جاسم محمد، محسن نورائی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) السجدة فی القرآن من منظور المفسرین المعاصرین: حقیقتها وأحکامها
2
3
سید غریب رضا عبدی، محسن نورائی، محمد شریفی (1401) تفسیر باطنی در روایات
4
فاطمه نورائی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) مهارت حل مسئله در خانواده از نگاه قرآن و روایات
5
علی حسین موسی بوصالح، محمد شریفی، محسن نورائی (1401) دور أهل البیت فی منهج التفسیر العرفانی
6
زهرا عرفانی نسب، محسن نورائی، سید محسن موسوی (1401) بازخوانی آموزه مهدویت با تأکید بر ولایت پذیری از منظر آیات و روایات
7
محدثه اکبری، محسن نورائی، محمد شریفی (1401) نقش معادباوری در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه
8
مشتاق طالب محمد، محسن نورائی، محمد شریفی (1401) المنهج القرآنی فی علاج أخطاء الجماعة المؤمنة دراسة فی سورة المؤمنون
9
فاطمه صبوری ارطه، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) تربیت مبتنی بر جنسیت با تأکید بر دوره ی کودکی در آیات و روایات
10
زینب عسکری حصنی، محمد شریفی، محسن نورائی (1401) نزاهت اخلاقی غیر معصومان براساس آموزه های اسلامی
11
قمر کوهی، محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری (1400) بررسی فقهی روایت های ایانا عنی
12
فاطمه سادات موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1400) نکات تربیتی قصه های قرآنی با تاکید بر قصه حضرت ایوب (ع) و حضرت یحیی ( ع )
13
نور الهدی بهمنش، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1400) سعادت در جامعه مهدوی ؛ عرصه ها و مصادیق
14
حیدر پاسنگ، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) تفسیر لغوی، قواعد و پیامدها
15
فاطمه کریمی، محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری (1399) بازکاوی اسرار نماز در روایات با تاکید بر سجده
16
فرهاد نورائی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) عوامل انگیزشی مدیریتی از منظر آیات و روایات، عرصه ها و ساختارها
17
سیده معصومه حسینی، سید محسن موسوی، محسن نورائی (1399) چرایی نام گذاری سور قرآنی در خوانش اهل بیت علیهم السلام
18
فاطمه زهرا پورنادری، محمد شریفی، محسن نورائی (1399) چندمعنایی در قرآن کریم
19
رحمت رزاقی، زینب السادات حسینی، محسن نورائی، سید محسن موسوی، حسن باقرزاده خجسته (1399) نقش قرآن و سنت در سبک زندگی اجتماعی مردم در رسانه استانی
20
21
مطهره بابانتاج، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1398) بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی در المیزان و المنار
22
طاهره راستین، محسن نورائی، سید محسن موسوی (1398) احادیث موضوعه از منظر شهید مطهری؛ معیارها و نمونه ها
23
مسعود میر رجبی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1397) زیارت حضرت عباس (ع)، بررسی متنی و سندی
24
حدیثه سلیمانی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد هادی یدالله پور (1397) نقد شیوه تفسیر تاریخی آیات قرآن
25
فهیمه گلپایگانی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی (1397) ارزیابی قصص قرآن در تفسیر سورآبادی
26
معصومه عزتی، محمد شریفی، محسن نورائی (1397) سیر تاریخی تفسیر به رأی
27
عاطفه امیریان، محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری (1397) غلو در زمان امام هادی علیه السلام؛ زمینه ها , پیامدها
28
فاطمه محمدجان نتاج، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397) روش رفع اختلاف حدیث در المیزان
29
فاطمه کریمی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) برده داری در قرآن و عهدین
30
لیلا احمدی دلسم، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1397) تحلیل و بررسی صفات پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر پنج جزء آخر قرآن کریم
31
سمیه درزی نیا، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1397) واکاویی معنای آخر آیات قرآن با تاکید بر صفات حق تعالی
32
جواد سلمان زاده، محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری، محمد شریفی (1397) روش شناسی نودلکه در کشف ترتیب نزول و اعتبار سنجی آن
33
34
راضیه برزگر، مهدی تقی زاده طبری، محسن نورائی (1396) بررسی جلوه های بلاغت در آیات مشابه قرآن
35
مصطفی قاسمی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1396) اغراء و تحذیر در آیات و روایات
36
نجمه احمدی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) بررسی و تحلیل «نور و ظلمات» از دیدگاه قرآن کریم
37
محبوبه شریعتی راد، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1396) سیر تحول نسخ در قرآن کریم از منظر علمای علوم قرآنی
38
زهرا شهابی، محسن نورائی، زینب السادات حسینی (1396) بررسی استقلال مالی زن با تأکید بر تفاسیر عصری
39
مرضیه غلامرضایی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) وظایف عالمان در مقابل حکومت در نهج البلاغه
40
طاهره ناجی صدره، سید محسن موسوی، محسن نورائی، محمد هادی یدالله پور (1396) دفاع از رساله دکتری: فهم احادیث تفسیری در تفسیر تسنیم
41
سید کامل عسکری، محسن نورائی، محمد شریفی (1396) بررسی دیدگاه ویلیام فدرر در مورد مصادر قرآن
42
علی رضا شمالی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1396) اخلاق بنی اسرائیل در قرآن و عهدین و مقایسه آن با اخلاق صهیونسیم
43
سید حسین کریم پور، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد هادی یدالله پور (1396) نگرشی نو در تفسیر آیات الست
44
مجید بیکی درونکلا، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1395) بررسی روایات فریقین درباره ابوذر
45
راضیه حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1395) تفسیر علمی قرآن با رویکرد جغرافیایی
46
فاطمه اکبری، محسن نورائی، محمد شریفی (1395) تحلیل عذاب های امم گذشته و مقایسه آن با انسان معاصر
47
زهره فخریان، محمد شریفی، محسن نورائی (1395) مستبصران معاصر،اندیشه های قرآنی و حدیثی و ادله استبصار آنها
48
49
زیبا غبرایی، محسن نورائی، محمد شریفی (1395) حفظ محیط زیست از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی
50
فاطمه نصیری، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1394) مخاطب محوری در قرآن و روایات
51
خدیجه عامری، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1394) بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از سوره رعد
52
زینب گرجی دیزآبادی، مهدی تقی زاده طبری، محسن نورائی (1394) پژوهشی در حق الناس با محوریت آبروی مومن
53
54
فریده نصر الله پور حیدری، محسن نورائی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1394) بررسی رابطه انس با قرآن و بهداشت روانی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران
55
آسیه سعادتی نسب، زینب السادات حسینی، محسن نورائی (1394) تحلیل محتوایی دعای عهد
56
فاطمه حسینی، محسن نورائی (1394) بررسی شیوه ابن شهر آشوب در فهم مفردات قرآنی
57
فاطمه هدایتی، محسن نورائی، محمد شریفی (1394) تجلی قرآن در سیره فردی امام خمینی (ره)
58
هوشنگ بیگی، محسن نورائی، محمد شریفی (1394) الهام گیری قیام و مبارزات امام خمینی (ره) از قرآن
59
محمدحسین صالحی شهربابکی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1393) تعمل با حدیث در تفسیرهای المیزان و تسنیم: مقایسه و تطبیق
60
خورشید مهدوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1393) مناسبات هنر خوشنویسی و قرآن
61
سارا عربشاهی، محسن نورائی (1392) اخلاق نقد در نهج البلاغه
62
الهام رضایی، محسن نورائی، حسین یوسفی (1392) بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهر آشوب
63
الهام رضایی، محسن نورائی، حسین یوسفی (1392) بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهر آشوب
کتاب
1
محسن نورائی (1396) تجلی قرآن در حماسه عاشورا شابک:978-964-7673-35-8
2
محسن نورائی (1391) تجلی قرآن در حماسه حسینی شابک:978-964-7673-35-8
3
محمد علی مهدوی راد، علی اصغر ناصحیان، محسن نورائی، علی راد، میرزا علیزاده، حسن خرقانی (1391) جریان شناسی تفسیر نگاریهای فقهی تاریخ، تطور و نمونه ها
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محسن نورائی (1399) معرفی مفسر چینی، « محمد مکین ماجیان » دانشگاه مازندران
2
محسن نورائی (1398) مروری بر تفاسیر اباظیه دانشگاه مازندران
3
محسن نورائی (1396) راهکارهای بهره مندی از قرآن در زندگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
4
محسن نورائی (1396) مواجه امام سجاد علیه السلام با مخالفان بعد از عاشورا دانشکده الهیات و معارف اسلامی
5
محسن نورائی (1395) پاسخ به شبهات قرآنی با تمرکز بر مفهوم شاکله انسانی دانشگاه مازندران
6
7
محسن نورائی (1395) بزرگداشت کلینی (ره) دانشگاه مازندران
8
محسن نورائی (1394) میراث حدیثی تبرستان در عهد صفویه دانشگاه مازندران
9
محسن نورائی (1394) تحلیل و واکاوی موضوع همدلی و همزبانی ملت و دولت دانشگاه مازندران
10
محسن نورائی (1394) جنبه های علوم قرآنی و تفسیری آثار شیخ صدوق (ره) دانشگاه مازندران
11
محسن نورائی (1393) نقش همایش ها در تولید دانش دانشگاه مازندران
12
محسن نورائی (1393) نقش و اهمیت همایش ها در تولید دانش دانشگاه مازندران
13
محسن نورائی (1391) خاورشناسان و حدیث دانشگاه مازندران
14
محسن نورائی (1391) نظام حقوق زن در اسلام: شبهات و پاسخها دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی
15
محسن نورائی (1390) پژوهش های قرآنی؛ عرصه ها ، آسیب ها دانشگاه مازندران