1403/05/04
رضا اسماعیلی

رضا اسماعیلی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302610

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش هیدرولوژی- ژئومورفولوژی (1377 - 1379)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی (1381 - 1385)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل تغییرات زمانی و پایداری پلانفرم آبراهه رود نکا - مازندران محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی، محسن نبی زاده بهنمیری (1401)
مطالعه فرسایش پذیری کناره و عوامل مؤثر بر آن در رودخانه لاویج (استان مازندران، چمستان) طاهر ولی پور، محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی، سعیده متش بیرانوند (1399)
برآورد نرخ جابجایی عرضی کانال رودخانه لاویج رود بر پایه سن سنجی درختان حاشیه رودخانه – چمستان، مازندران طاهر ولی پور، محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی، سعیده متش بیرانوند (1399)
طبقه بندی مخاطرات رودخانه های شهری (مطالعه موردی، استان مازندران: شهر نوشهر) رضا اسماعیلی، محسن رفیعی، قاسم لرستانی، کیا بزرگمهر (1397)
برآورد فرسایش کناره ای رودخانه با استفاده از مدل BSTEM محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی (1397)
بررسی رابطه ی بین عوامل زمین شناسی و توپوگرافی با تراکم زهکشی در حوضه ی بهرستاق عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی، صدیقه باباعلی پور (1397)
اثرات احداث سد بر ویژگی های پیچان رودی قسمت های میانی گرگان رود رضا اسماعیلی، قاسم لرستانی، غفور بازیار (1396)
تحلیل عوامل موثر بر تشکیل و گسترش بدلندها در حوضه ماملو، جاجرود عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی، نرگس مرتضایی (1396)
بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه لاویج با استفاده از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی محمد مهدی حسین زاده، سید حسن صدوق، سعیده متش بیرانوند، رضا اسماعیلی (1396)
تحلیل پایداری کرانه رودخانه در برابر فرسایش با استفاده از تنش برشی مطالعه موردی: رودخانه لاویج محمد مهدی حسین زاده، سید حسن صدوق، سعیده متش بیرانوند، رضا اسماعیلی (1396)
تخمین دبی لبالبی بر اساس ویژگی های کانال رود در حوضه گرمابدشت، استان گلستان رضا اسماعیلی، قاسم لرستانی، فاطمه رحیمی نژاد (1395)
بررسی محدودیتهای ژئومورفولوژیک برای توسعهی فیزیکی شهر کرمانشاه محمد مهدی حسین زاده، محمدرضا ثروتی، مظفر صرافی، رضا اسماعیلی، رویا پناهی (1393)
ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار، استان کردستان رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، روناک شوکتی (1391)
مقاله ارائه شده
ارزیابی تنوع زمینی در ایران با روش شبکه آرمینا عرفانیان جوانمرد، رضا اسماعیلی (1402)
پهنه بندی خطر سیل در رودخانه چشمه کیله سارا محمدی، رضا اسماعیلی (1401)
بررسی وضعیت روانابهای سطحی و چگونگی مدیریت سیلابهای شهری )مطالعه موردی: شهر جویبار( رحیم بردی آنامرادنژاد، رضا اسماعیلی، خدیجه صابریان (1398)
تحلیل هیدروژئومورفیک سیلابهای شهر نوشهر در استان مازندران رضا اسماعیلی، محسن رفیعی، قاسم لرستانی (1396)
بررسی و تحلیل آماری ریپل مارک های ساحلی(منطقه مورد مطالعه: ساحل بابلسر) قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی، اسفندیار غریبی (1396)
ارزیابی قابلیت زمینگردشگری ژئومورفوسایتهای جاده فیروزکوه مسیر مازندران- تهران رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، سید مهدی کشاورز (1396)
پهنه بندی آسیب پذیری شهر آمل در برابرخطر زمین لرزه رضا اسماعیلی، عامر نیک پور، ندا قادری (1396)
اثرات اقتصادی ژئوپارک قشم بر جوامع محلی رضا اسماعیلی، شهربانو قلی تبار (1395)
کتاب
ژئومورفولوژی رودخانه‌ای (مفاهیم، اشکال و فرایندها) محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی (1394)
کارتوگرافی و نقشه‌های موضوعی محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی، صدرالدین متولی (1393)
تکنیک‌های میدانی در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای رضا اسماعیلی، محمد مهدی حسین زاده، صدرالدین متولی (1390)
پایان نامه
تعیین تقویم شرجی در استان گلستان شیوا اصغرپور، همت اله رورده، رضا اسماعیلی، طاهر صفرراد (1402)
تحلیل مخاطرات ژئومورفیک رودخانه هراز در محدوده شهر آمل نیوشا نوری زاده، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1402)
پهنه بندی مناطق حساس زمین لغزش محور ساری کیاسر شهربانو جهانیان بهنمیری، رضا اسماعیلی، قاسم لرستانی (1402)
بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی با دبی و رسوب حوضه خالکایی، استان گیلان صائب رهبر، رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی (1402)
ارزیابی کمی ژئودایورسیتی در حوضه آبریز گرمابرود، استان مازندران سمانه سلطانزاده، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1402)
بررسی تغییرات پلانفرم رودخانه فرات بین رمادی و حله در عراق روان خالد، عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی (1401)
ارزیابی حساسیت ژئودایورسیتی در حوضه آبریز بابل رود پرستو خوشخو حمزه کلائی، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1400)
ارزیابی ژئودایورسیتی در گستره ایران آرمینا عرفانیان دادرس جوانمرد، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1400)
تحلیل پویایی مورفولوژیکی رودخانه بابلرود، استان مازندران علی شاکری نسب، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1399)
ارزیابی خطر فرسایش کناره رود در بالادست رودخانه نکا، استان مازندران سارا معلمی، عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی (1398)
فرصت مطالعاتی

علایق پژوهشی

  • ژئومورفولوژی رودخانه ای
بیشتر