06 فروردین 1402
حميد رضا مشايخي

حمید رضا مشایخی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 35302636
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، نضال حسون عباس (1401) جمالیة الرؤیة فی روایة (دفاتر الوراق) للکاتب جلال برجس آداب الکوفة: المجلد ج1, العدد 54; 235-262
2
مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، علی حسین عوده (1401) الدرامیة فی القصة القصیرة العراقیة آداب الکوفة: المجلد ج1, العدد 54; 329 -354
3
حسن گودرزی لمراسکی، حمید رضا مشایخی، نجم عبد فندی (1401) مقاومة الإستعمار فی شعر صقر الشبیب آداب الکوفة: 1; 335-352
4
حمید رضا مشایخی، عذراء طالبیان (1399) تحلیل و بررسی سوره مبارکه «ق» با تکیه بر مفاهیم آشنایی زدایی و برجسته سازی پژوهش های ادبی قرآنی: 1; 123-97
5
مریم اختیاری، حمید رضا مشایخی، مصطفی کمالجو (1398) بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: 15; 63-82
6
حمید رضا مشایخی، سیده هانیه میر سیدی (1395) بررسی رمان نجیب محفوظ بر اساس نظریۀ ریختشناسی پراپ* « یوم قتل زعیم » لسان مبین: 25; 137-159
7
سید اسماعیل حسینی اجداد، حسینعلی ایازی، حمید رضا مشایخی (1395) تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع) مطالعات ادبی متون اسلامی: 1; 165-191
8
Hamidreza Mashayekhi, s mir (2016) التحلیل الدورفولوجی لعبث الأقدار لنجیب محفوظ مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: 38; صص 42-21
9
حمید رضا مشایخی، زهرا شجری (1394) تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر پژوهشنامه نقد ادب عربی: 11; 187-212
10
حمید رضا مشایخی، مریم پارسا (1394) بررسی تطبیقی پوپولیسم در چند داستان کوتاه منتخب از علی اشرف درویشیان و نجیب محفوظ ادبیات تطبیقی: 12; 291-314
11
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بازتاب اندیشه های ملامتی در شعر فخرالدین عراقی مطالعات انتقادی ادبیات: 1; 33-52
مقاله ارائه‌شده
1
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بررسی مؤلّفه های نیهیلیسم در آثار هدایت و رمان «المهزومون» هانی الرّاهب دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سیده ام کلثوم موسوی، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1401) استعاره مفهومی در دعای مکارم الأخلاق از دیدگاه لیکاف و جانسون
2
علاء رضوی، حمید رضا مشایخی، حسین یوسفی (1400) المقاربه التداولیه فی تفسیر البیان -السور المکیه انموذجا
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشهر (1393 - 1400)
  • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1390 - 1393)
  • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (1387 - 1391)
  • رئس اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1387 - 1387)
بیشتر