28 شهریور 1398

حمید رضا مشایخی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 35302636
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حمید رضا مشایخی، سیده هانیه میر سیدی (1395) بررسی رمان نجیب محفوظ بر اساس نظریۀ ریختشناسی پراپ* « یوم قتل زعیم » لسان مبین: 25; 137-159
2
سید اسماعیل حسینی اجداد، حسینعلی ایازی، حمید رضا مشایخی (1395) تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع) مطالعات ادبی متون اسلامی: 1; 165-191
3
Hamidreza Mashayekhi, s mir (2016) التحلیل الدورفولوجی لعبث الأقدار لنجیب محفوظ مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی): 38; صص 42-21
4
حمید رضا مشایخی، زهرا شجری (1394) تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی: 11; 187-212
5
حمید رضا مشایخی، مریم پارسا (1394) بررسی تطبیقی پوپولیسم در چند داستان کوتاه منتخب از علی اشرف درویشیان و نجیب محفوظ ادبیات تطبیقی: 12; 291-314
6
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بازتاب اندیشه های ملامتی در شعر فخرالدین عراقی مطالعات انتقادی ادبیات: 1; 33-52
مقاله ارائه‌شده
1
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بررسی مؤلّفه های نیهیلیسم در آثار هدایت و رمان «المهزومون» هانی الرّاهب دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشهر (1393 - 1396)
  • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1390 - 1396)
  • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (1387 - 1391)
  • رئس اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1387 - 1387)
بیشتر