06 فروردین 1402
مرتضي علويان

مرتضی علویان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی
تلفن: 01135302691
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی ، باقرالعلوم(ع) ، ایران (1386 - 1391)
    عنوان رساله: راهکارهای مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اسلام هراسی غرب
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مرتضی علویان، مجتبی علویان (1401) تحقق دولت اسلامی براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی معرفت: 298; 45-56
2
ابوالفضل قاسمی، مرتضی علویان، مریم حسینی (1401) واکاوی تعاملات دولت و جامعه در حکمرانی آب ایران؛دلالت های راهبردی پژوهش های راهبردی سیاست: 42; 181-220
3
مرتضی علویان، عباس دهرویه، پرویز رضایی خنکدار (1401) جستاری بر مفهوم شهروندی در اندیشه ی سیاسی شهید بهشتی پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 43; 79-96
4
مرتضی علویان، سید صالح موسوی (1401) چالشهای پیش روی انتقال انرژ ی جمهوری اسلام ی ا یرا ن به قفقاز جنوبی روابط خارجی: 54; 263-295
5
مرتضی علویان، ابوالفضل قاسمی، مریم رحمانی (1401) موانع تحقق پارادایم حکمرانی خوب شهری در ایران مطالعات ساختار و کارکرد شهری: دوره9،شماره 31; 199-228
6
اصغر صابریان، مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری (1400) مطلوبیت حکمرانی از دیدگاه علامه طباطبایی معرفت سیاسی: 26; 97-113
7
مرتضی علویان، سعید ذکریا پور (1400) واکاوی جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته؛مبتنی بر اندیشه آیت الله خامنه ای جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی: دوره دوم،شماره3،شماره پیاپی 7; 53-79
8
غلامرضا ضابط پور کاری، مرتضی علویان (1400) واکاوی نسبت میان انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی سیاست متعالیه: 33; 203-221
9
مرتضی علویان، محمد براریان (1400) رویکرد دیپلماسی فرهنگی و صلح سازی در فضای جهانی شدن پژوهش ملل: 68; 7-22
10
ابوالفضل قاسمی، مرتضی علویان، صدیقه لطفی، مریم رحمانی (1400) تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 10 (3); 117-141
11
مرتضی علویان، ملیحه نیکروش (1400) گذری بر هویت ملی در عصر پهلوی دوم ) 1320-1357 (؛ سیاستها و ابزارها جستارهای انقلاب اسلامی: دوره سوم شماره 5; 150-183
12
وحید آرایی، مرتضی علویان، ابوالفضل قاسمی (1400) سیاستگذاری جنگلهای شمال ایران به مثابه مسئله سیاستی بدخیم؛ دلالت های راهبردی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: 39; 327-350
13
محبوبه همتی، مرتضی علویان، علی کریمی مله (1399) دولت پریبندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی پژوهش سیاست نظری: 27; 23-58
14
مرتضی علویان، محمد سلمان تبار سوته (1399) ملاحظات امنیتی ایران در قبال استقلال اقلیم کردستانعراق سیاست و روابط بین الملل: 7; 191-220
15
مرتضی علویان، مهدی محمدی راد (1399) بررسی ابعاد امنیت ملی در الگوی نظری عقلانیت اسلامی سیاست متعالیه: 29; 147-166
16
رضا اختیاری امیری، مرتضی علویان، عالمه ولی نتاج (1399) مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام: دو; 24-57
17
مرتضی علویان، لیلا حسن نیا رمی (1398) نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران مطالعات اوراسیای مرکزی: دوره 12 شماره 2; 419-434
18
محبوبه همتی، علی کریمی مله، مرتضی علویان (1398) ریشه های شکل گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم رهیافت انقلاب اسلامی: 48; 27-48
19
20
مرتضی علویان، حسین دوست محمدی (1398) تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکو جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 13; 39-66
21
محمد سلمان تبار سوته، مرتضی علویان (1398) عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق دانش امنیتی: 10; 33-50
22
مرتضی علویان، عباس دهرویه (1398) واکاوی ظرفیت های الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تحقق صدور انقلاب اسلامی پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 30; 181-198
23
مرتضی علویان، محمد براریان (1398) بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در همگرایی کشورهای اسلامی پژوهش ملل: 42; 7-22
24
مرتضی علویان، محمد زارع پور (1397) اقتضائات حضور عقل برهانی در معرفت سیاسی آیت الله جوادی آملی معرفت سیاسی: 20; 5-21
25
سید صالح موسوی، مرتضی علویان (1397) فلسفه سیاسی از نگاه قران؛با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی معرفت: 252; 57-67
26
مرتضی علویان، لیلا حسن نیا رمی، فاطمه پور حسن درزی (1397) صدور انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی معرفت: 252; 35-46
27
مرتضی علویان، زینب السادات حسینی، زهرا اکبری (1396) حق رای زنان در نظام سیاسی اسلام(بررسی پیشینه و مبانی) مطالعات راهبردی زنان: 78; 69-88
28
29
مرتضی علویان، محمد زارع پور (1396) شاخص های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی پژوهش های سیاست اسلامی: 11; 37-60
30
مرتضی علویان، جمال مختاری (1395) مساله عدالت در آرا جان رالز و شهید بهشتی فصلنامه سیاست پژوهی: 1; 95-104
31
مرتضی علویان، عباس بخشنده بالی (1395) زعامت سیاسی انسان کامل از منظر ابن عربی و صدرالمتألهین معرفت: تک جلدی- شماره229 دی 1395; از 27-36
32
مرتضی علویان، سینا علیزاده (1395) بیداری اسلامی و جامعه جهانی مهدویت مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی: 1; 330-345
33
مرتضی علویان، حسین دوست محمدی (1395) بررسی تطبیقی دو نظریه ولایت فقیه و دموکراسی متعهد در شکل گیری گفتمان انقلاب اسلامی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد: 1; 107-135
34
مرتضی علویان، سید صالح موسوی (1395) چالش های تخاصمی بین ایران و رژیم صهیونیستی در دولت نهم و دهم فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی: 1; 13-28
35
مرتضی علویان، رضا گرشاسبی (1395) تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آنها پژوهش های سیاست اسلامی: 1; 115-134
36
مرتضی علویان، فرزاد حسینی (1395) سازو کار فقهی و قانونی مهار و کنترل قوای حکومتی در نظریه ولایت مطلقه فقیه حکومت اسلامی: 1; 5-28
37
مرتضی علویان، غلامرضا ضابط پور کاری (1394) جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران؛توهم یا واقعیت؟ مطالعات قدرت نرم: یک; 99-126
38
مرتضی علویان، ملیحه نیکروش (1393) جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت فصلنامه سیاست پژوهی: 1; 33-54
39
مرتضی علویان، حبیب اله حلیمی جلودار (1393) آینده پژوهی از منظر آموزه های دینی قرآن و علوم بشری: سال سوم-شماره 2; 127-140
40
محمد ستوده، مرتضی علویان (1391) راهکارهای دیپلماسی عمومی رسمی در مواجهه با اسلام هراسی غرب علوم سیاسی: 58; 155-176
مقاله ارائه‌شده
1
رحمت عباس تبار مقری، مرتضی علویان، عباداله اختری (1401) گزارهشناسی معرفتسیاسی در سیره شهید قاسم سلیمانی نخستین همایش ملی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر مولفه های شخصیتی، ایران¡ بابلسر
2
مرتضی علویان، مرتضی شیخ دره نی (1400) انقلاب اسلامی و بازتاب فرهنگی آن بر کشور های آمریکای لاتین ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تغییرات، گرجستان¡ تفلیس
3
مرتضی علویان، سیده فاطمه حسینی، فرشته علایی (1399) تحولات قره باغ و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایران و چشم اندازهای امر سیاسی: ایستادن در آستانه قرن نو خورشیدی، ایران¡ تهران
4
مرتضی علویان، محمد سلمان تبار سوته، فاطمه صادق پور فرمی (1399) جامعه شناسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در فرهنگ عفاف و حجاب زنان کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ مشهد
5
مرتضی علویان، محمد حسین خطیبی (1398) واکاوی سرمایه اجتماعی به عنوان مانیفست انقلاب اسلامی با تاکید براندیشه امام خمینی و شهید بهشتی همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
6
مرتضی علویان، زینب کرامتی یزدی، زینب جهان آرا (1398) توسعه سرمایه اجتماعی سازمان در پرتو روش مدیریتی امام خمینی )ره( همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
7
مرتضی علویان، عباس دهرویه، فاطمه هدایتی عزیزی (1398) واکاوی مبانی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سرمایه سیاسی از منظر امام خمینی )ره( با محوریت کتاب کشف الاسرار و ولایت فقیه همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
8
مرتضی علویان، غلامرضا ضابط پور کاری (1397) قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مولفه های فرهنگی و اجتماعی دومین کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ایران¡ کرج
9
علی داریزین، مرتضی علویان (1395) بررسی اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی با رویکرد نظریه توماس اسپریگنز کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی درقرن21، ایران¡ رشت
10
مرتضی علویان (1395) نقش ابن رشد در مناسبات فلسفی تمدن قرون وسطی اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی، ایران¡ قم
11
حسین دوست محمدی، مرتضی علویان (1395) واکاوی ریش ههای مشروعیت حکومت دینی در دیدگا ههای سیاسی امام خمینی)ره( و دکتر شریعتی همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر، ایران¡ تهران
12
مرتضی علویان، علی داریزین (1395) احزاب در جمهوری اسلامی ایران، کار آمدی یا نا کا آمدی نخستین همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت، ایران¡ قم
13
مرتضی علویان (1394) « سبک زندگی اسلامی در حوزه سیاست از منظر آیت الله جوادی آملی » کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
مرتضی علویان، غلامرضا ضابط پور کاری، رحمت عباس تبار مقری (1399) تحلیلی بر گذشته،حال و آینده انقلاب اسلامی ایران شابک:978-600-441-288-9
2
رحمت عباس تبار مقری، مرتضی علویان (1399) سیره امام خمینی شابک:978-622-650621- 2
3
مرتضی علویان، محمد کاظم شجاعی (1398) نسل کشی استالین شابک:978-622-6506-03-8
4
5
6
مرتضی علویان (2004) روحانیت وجامعه پذیری سیاسی
7
8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

. تصوير