1403/04/03
عبدالعلی موحدی نیا

عبدالعلی موحدی نیا

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

تحصیلات

 • کارشناسی زیست شناسی ، دانشگاه گیلان ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: استخراج عصاره و الکتروفورز پروتئین های باکتریایی روی ژل پلی اکریل آمید
 • دکترای تخصصی زیست شناسی دریا ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1383 - 1388)
  عنوان رساله: مکانیسم های تنظیم اسمزی در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)
 • کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی ، تربیت مدرس ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان رساله: مطالعه دینامیک پراکنش شانه دار مهاجم دریای خزر (Mnemiopsis leidyi)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
A Novel Method for Fish Spoilage Detection based on Fish Eye Images using Deep Convolutional Inception-ResNet-v2 sekineh asadi amiri, Mahda Nasrolahzadeh, Zeynab Mohammadpoory, Abdolali Movahedinia, Amirhossein Zare Kordkheili (2024)
Anatomical description of a tropical sea pen, Virgularia gustaviana (Herklots, 1863), from the Strait of Hormuz Zeynab Rezaei, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Mohammdsharif Ranjbar (2024)
بررسی اثرات سمیت مزمن بن‌سولفورون‌متیل بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم و بافت‌ کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فاطمه رحمانی خانقاهی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1402)
مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریزجلبک ‎ Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)‎ در شرایط‎ ‎آزمایشگاهی عصمت منصوری، مریم آخوندیان، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا (1401)
The response of melanin, lipofuscin, hemosiderin pigments in melanomacrophage centers to nonylphenol exposure in goldfish (Carassius auratus) رشید علیجانی اردشیر، داریوش غلامی، سارا رستگار، عبدالعلی موحدی نیا، امیرپرویز سلاطی، ابراهیم ذبیحی (1401)
Ecomorphological Comparison of the Brain in Different Species of Fish from the Persian Gulf Abdolali Movahedinia, Halimeh Salehpour, Rashid Alijani Ardeshir, Rahim Abdi, Negin Salamat (2022)
مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) سمیه زنگنه، سولماز کاکشیان، سلماز شیرعلی، احمد سواری، حسین نجف زاده ورزی، محمد ذاکری، عبدالعلی موحدی نیا (1401)
Determination of median lethal concentration (LC50) and histopathological effects of malachite green on Oncorhynchus mykiss Mohsen Heydari, Zeinab Yaghoubi, Saba Hoseini, Javad Mahdavi, Abdolali Movahedinia, S. Rouzbehani, Z. Amini (2022)
بررسی تغییرات مرفولوژیکی سلول های کشت داده شده ی کبدی در معرض آلاینده ی بنزوآلفاپایرن در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) نگین درخشش، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1401)
The effect of nonylphenol exposure on the stimulation of melanomacrophage centers, estrogen and testosterone level, and ERα gene expression in goldfish Rashid Alijani Ardeshir, Sara Rastgar, Amirparviz Salati, Ebrahim Zabihi, Abdolali Movahedinia, farideh feizi (2022)
Immunotoxic effects of metal-based nanoparticles in fish and bivalves Sara Rastgar, Rashid Alijani Ardeshir, Helmut Segner, Charles Tyler, Willie Peijnenburg, Abdolali Movahedinia, Amirparviz Salati, Youji Wang (2022)
تعیین غلظت نیمه کشندگی (LC50) قارچ کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) سیده زینب حسینی کوه خیلی، شیلا امیدظهیر، سید محمد حسینی، عبدالعلی موحدی نیا (1400)
Details on the histomorphological characteristics of marine sea pen, Virgularia gustaviana, from the Persian Gulf Zeynab Rezaei, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Mohammdsharif Ranjbar (2021)
Using ovarian and brain cell culture from the Mullet, Liza klunzingeri, to assess the inhibitory effects of benzo[a]pyrene on aromatase activity Zahra Shaibani, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mahmood Hashemitabar, Vahid Bayati (2020)
تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فاطمه رحمانی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1399)
ارزیابی ساختار بافتی آبشش ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در طی مواجهه کوتاه مدت با فنانترن سید مصطفی موسوی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1399)
Selective induced apoptosis and cell cycle arrest in MCF7 and LNCap cell lines by skin mucus from round goby (Neogobius melanostomus) and common carp (Cyprinus carpio) through P53 expression Rashid Alijani Ardeshir, Sara Rastgar, Payam Morakabati, Hoda Mojiri Forushani, Abdolali Movahedinia, Amirparviz Salati (2020)
بررسی تغییرات سلولی در کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در مواجهه با نونیل فنول نگین درخشش، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1398)
Measurement of DNA damage by CellProfiler software in the liver of Caspian white fish exposed to environmental concentrations of fipronil Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi, Sara Rastgar (2019)
هیستومورفولوژی مقایسه ای مری و روده در دو گونه ماهی گوشت خوار و فیتوپلانکتون خوار خلیج فارس سعید حسن زاده، رحیم عبدی، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا، زهرا بصیر (1397)
Spontaneously contracting cell aggregates derived from grass carp heart as a promising tool in in vitro heart research Sara Rastgar, Rashid Alijani Ardeshir, Abdolali Movahedinia, Ebrahim Zabihi, Amirparviz Salati, Negin Salamat (2019)
Changes in Gill Antioxidant Status in Acanthopagrus sheim Exposed to Different Environmental Salinities Yasaman Ghanavatinasab, Amirparviz Salati, Abdolali Movahedinia, Ali Shahriari (2018)
مطالعه آسیب شناسی بافتی کبد ماهی بیاح (Liza abu) و شوریده (Otolithes ruber) خلیج فارس فاطمه کامرانزاده، نگین سلامات، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا (1397)
Optimization of macrophage isolation from the Persian sturgeon and the Caspian kutum fish: a comparative study Sara Rastgar, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Amirparviz Salati, Ebrahim Zabihi (2018)
تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر علیرضا صفاهیه، یعقوب جادی، عبدالعلی موحدی نیا، علی حلاجیان، سهراب دژندیان (1397)
بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی فاطمه خیاطی، نسرین سخایی، سلماز شیرعلی، عبدالعلی موحدی نیا، بابک دوست شناس (1397)
بررسی بافتی و ریخت شناسی کلیه و آبشش گربه کوسه عربی (Chiloscyllium arabicum) خلیج فارس حسنه مطوریان، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا (1397)
بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لاروی خرچنگ Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) از مصب رودخانه بهمن شیر (شمال غربی خلیج فارس) شهرام بذرافشان، نسرین سخایی، احمد سواری، بابک دوست شناس، عبدالعلی موحدی نیا (1397)
مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی ندا کوشا، نگین سلامات، محمدتقی رونق، عبدالعلی موحدی نیا (1396)
مطالعه ساختار بافتی گناد جنس نر ماهی صبور (Tenualosa ilisha (Hamilton, 1822 طی مهاجرت تولید مثلی عبدالعلی موحدی نیا، زهره معلم، رحیم عبدی، سلماز شیرعلی، امیرپرویز سلاطی (1396)
بررسی برخی شاخص های میکروبی و مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان گیلان محسن محمدی گلنگش، عبدالعلی موحدی نیا، زهرا بزرگ پناه خراط (1396)
بررسی اثر تغییرات دما و غلظت سرم جنین گاوی بر روند رشد و تکثیر سلول های تخمدانی کشت داده شده ماهی مید (Liza klunzingeri) زهرا شیبانی، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1396)
CYP1A gene expression as a basic factor for fipronil toxicity in Caspian kutum fish Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi (2018)
Using cell apoptosis, micronuclei and immune alternations as biomarkers of phenanthrene exposure in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) Mehrnaz Shirmohammadi, Negin Salamat, Mohammadtaghi Rounagh, Abdolali Movahedinia, Gholamreza Hamidian (2018)
تأثیر سطوح چربی اکسیدشدۀ جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید سید امیر تیموری، امیرپرویز سلاطی، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور (1396)
Using a liver cell culture from Epinephelus coioides as a model to evaluate the nonylphenol-induced oxidative stress Negin Derakhshesh, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Mahmood Hashemitabar, Vahid Bayati (2017)
Effect of Phenanthrene on the Tissue Structure of Liver and Aminotransferase Enzymes in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) Mehrnaz Shirmohammadi, Negin Salamat, Mohammadtaghi Rounagh, Abdolali Movahedinia, Gholamreza Hamidian (2017)
Liver Histophysiological Alterations in Pelagic and Benthic Fish as Biomarkers for Marine Environmental Assessment Negin Salamat, Rashid Alijani Ardeshir, Abdolali Movahedinia, Sara Rastgar (2017)
Intraperitoneal fipronil effects on liver histopathological, biochemistry and morphology in Caspian kutum, Rutilus frisii kutum (Kamenskii, 1901) Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi, J. Regenstein (2017)
Comparison of waterborne and intraperitoneal exposure to fipronil in the Caspian white fish (Rutilus frisii) on acute toxicity and histopathology Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi (2017)
معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) نگین درخشش، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1396)
Assessment of immune status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) during short term exposure to phenanthrene Mehrnaz Shirmohammadi, Negin Salamat, Mohammadtaghi Rounagh, Abdolali Movahedinia, Gholamreza Hamidian (2017)
ارزیابی عملکرد تنکرد شناسی غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) خور موسی ندا کوشا، نگین سلامات، محمدتقی رونق، عبدالعلی موحدی نیا (1396)
مطالعه ساختار بافتی کبد و طحال گربه کوسه عربی (Chiloscyllium arabicum) خلیج فارس فریده پرفروغ، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا (1395)
Ovarian development of Caspian roach, Rutilus caspicus, in southern Caspian Sea: A histological and ultrastructural study Maryam Akhoundian, Ahmad Savari, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari (2016)
Ovarian development of caspian Roach, Rutilus caspicus in southern caspian sea Maryam Akhoundian, Ahmad Savari, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari (2016)
تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) صبا حسینی، عبدالعلی موحدی نیا، محسن حیدری، معصومه قدمی، جواد مهدوی، زینب صالحپور (1395)
پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1396/07/26 0:44:23 ق.ظ هاجر پاپی، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی (1395)
مطالعه سمیت تحت کشنده آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر برخی پارامترهای خونی بچه ماهی سیم دریای خزر یعقوب جادی، علیرضا صفاهیه، عبدالعلی موحدی نیا، سهراب دژندیان، علی حلاجیان، راحین سادات هاشمی (1395)
Health Concerns Related to Consumption of Fish from Anzali Wetland Negin Salamat, Khadijeh Khalifi, Abdolali Movahedinia (2016)
مطالعه ساختار بافتی راس کلیه و طحال ماهی شوریده (Otolithes ruber) و بیاح (Liza abu) خور موسی زهرا کیانی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین صادقی (1394)
DNA بارکدینگ گونه های گل خورک ماهی Boleophthalmus dussumeri)، Periophthalmus waltoni و (Scartelaos teneus در سواحل استان بوشهر سید احمد قاسمی، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، بهرام کاظمی (1394)
Histological and Histochemical Study of Large and Small Intestine of Hydrophis cyanocinctus in Minab Beaches Mojtaba Ghazizadeh, Rahim Abdi, Solmaz Shirali, Abdolali Movahedinia, Narges Amrollahi Bioki (2015)
مطالعه ساختار بافتی کبد و روده ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی مراحل رشد و نمو لاروی لیدا امیری پور، رحیم عبدی، عبدالعلی موحدی نیا، محمدرضا صحراییان (1394)
مطالعه اثرات تحت کشندگی آفت کش دیازینون بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سیم دریای خزر یعقوب جادی، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، سهراب دژندیان، علی حلاجیان (1394)
Changes in the Pituitary and hypothalamus Monoaminergic Neurotransmitters after Acute and Prolonged Stress Exposure to Benzo (α) Pyrene in Acanthopagrus latus Sara Rastgar, Abdolali Movahedinia, Ahmad Savari, Hossein Pasha Zanoosi, Morteza Behnam Rasooli, Rashid Alijani Ardeshir (2015)
Application of biomarkers in Epaulet grouper (Epinephelus stoliczkae) to assess chromium pollution in the Chabahar Bay and Gulf of Oman Parvin Sadeghi, Faranak Kazerouni, Ahmad Savari, Abdolali Movahedinia, Alireza Safahieh, Daniel Ajdari (2015)
تنوع زیستی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394)
مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394)
بررسی ریخت شناسی و بافت شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394)
تعیین محدوده کشندگی و غلظت کشنده (LC50) سولفات مس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) صبا حسینی، عبدالعلی موحدی نیا، محسن حیدری، جواد مهدوی، یعقوب جادی، زیبا فیضی (1394)
بررسی تغییرات سطوح هورمون اریتروپوئیتین و ضایعات پاتولوژیک بافت کلیه هامورماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae) در پاسخ به آلاینده کروم پروین صادقی، فرانک کازرونی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، دانیال اژدری (1394)
تغییرات هورمونهای تیروئیدی در فصل تولیدمثل گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) در خلیج فارس رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394)
مطالعه اثرات ضدباکتریایی و ضداکسیدانی عصاره سه گونه جلبک سبز، قرمز و قهوه ای سواحل شمالی خلیج فارس محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394)
ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394)
Morphological Variability of Liza klunzingeri (Day, 1888) from Bandar Abbas Port and Qeshm Island in Northeastern Persian Gulf Hossein Khayyami, Hossein Zolgharnein, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia (2015)
بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394)
Gonad Histology and Gonadosomatic Index Variations during Gonadal Development of Wild Female Tenualosa ilisha Zohreh Moallem, Rahim Abdi, Abdolali Movahedinia, Solmaz Shirali, Amirparviz Salati (2015)
شناسایی گونه های خیار دریایی منطقه جزر و مدی سواحل صخر ه های شمال خلیج فارس با استفاده از مقایسه ساختمان اسکلتی داخلی محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد منجزی ویسی، مهران لقمانی، دانیال فخیمی انواری نژاد (1393)
تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) احمد نگین تاجی، بیتا ارچنگی، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، غلامرضا اسکندری (1393)
بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس خدیجه خلیفی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، امیرپرویز سلاطی (1393)
Serum biochemical changes of Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) in response to sublethal Cadmium toxicity Ali Vaboonian, Abdolali Movahedinia, Alireza Safahieh, Aliakbar Hedayati (2015)
بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن سارا رستگار، عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، حسین پاشا زانوسی، مرتضی بهنام رسولی، زهرا یاراحمدی (1393)
Length-Weight relationship of Liza aurata (Risso, 1810), along the southern Caspian sea Hossein Khayyami, Abdolali Movahedinia, Hossein Zolgharnein, Negin Salamat (2014)
Detection of benzo[a]pyrene-induced immunotoxicity in orange spotted grouper (Epinephelus coioides) Maryam Khanian, Negin Salamat, Alireza Safahieh, Abdolali Movahedinia (2014)
مطالعه هیستوپاتولوژیک کبد ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) در آب های ساحلی شمال خلیج فارس آزاده عتباتی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی (1393)
بررسی تغییرات میزان فاکتورهای پلاسمایی در ماهی صبیتیSparidentex hasta بر اثر تغییرات شوری محیطی آسیه میرعالی، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی، امیرپرویز سلاطی (1393)
مطالعه اثرات بنزوآلفاپایرن بر بافت های کلیوی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) عبدالعلی موحدی نیا، مهران لقمانی، سید احمد قاسمی، عماد کوچک نژاد، منا ایزدیان، احسان اسفندیاری (1393)
مطالعه برخی جنبه های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر) علی منصوری، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا، مهرداد نصری تجن، امیر وزیری زاده (1393)
نخستین گزارش از خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی گونه Polyonyx sp. (Anomura: Porcellanidae) از سواحل ایرانی خلیج فارس شهرام بذرافشان، نسرین سخایی، احمد سواری، بابک دوست شناس، عبدالعلی موحدی نیا (1393)
Pike (Esox lucius) Bio-indicator of Heavy Metal Pollution in Anzali Wetland Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Eelia Etemadi-Deylami, Yaghoob Mohammadi (2014)
Morphological variability of Liza aurata (Risso, 1810), along the southern Caspian Sea Hossein Khayyami, Abdolali Movahedinia, Hossein Zolgharnein, Negin Salamat (2014)
Distribution Pattern of Main Mucus Secretory Cells in Different Parts of Epiderm in Epinephelus coioides Shayan Naderi, Rahim Abdi, Mohammadbagher Nabavi, Abdolali Movahedinia (2014)
بررسی اثر شوری بر عملکرد رشد، متغیرهای خونی وسلول های کلرایدی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) سجاد پورمظفر، محمود نفیسی بهابادی، عبدالعلی موحدی نیا، مهرزاد محمدی، خلیل پذیر (1393)
تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) دی کرومات پتاسیم و بررسی پاسخ های رفتاری در هامورماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae) پروین صادقی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، دانیال اژدری (1393)
ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن مریم خانیان، نگین سلامات، علیرضا صفاهیه، عبدالعلی موحدی نیا (1393)
تاثیر گرسنگی حاد بر هیستومورفولوژی هپاتوپانکراس میگوی لیتوپنئوس وانامی عباس قاسمی، رحیم عبدی، عبدالمجید دورقی، عبدالعلی موحدی نیا، آذر صیدی (1393)
نقش اوره خون در تنظیم اسمزی گربه کوسه لکهدار در خلیج فارس (Chiloscyllium punctatum) رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1393)
بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس شهرام بذرافشان، نسرین سخایی، احمد سواری، بابک دوست شناس، عبدالعلی موحدی نیا (1392)
بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) شایان نادری، رحیم عبدی، محمدباقر نبوی، عبدالعلی موحدی نیا (1392)
ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضداکسیدانی عصاره هیدروالکلی برخی جلبک‌های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1392)
تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) علی وابونیان، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، علی اکبر هدایتی (1392)
بررسی اکولوژیکی جلبک های سبز ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1392)
A comparative study on body composition of Shyrbot (Barbus grypus) fish reared in different salinities Maedeh Jalali, Reza Davoodi, Abdolali Movahedinia, Abdolsaheb Mortazavizadeh (2013)
Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? Zahra Yarahmadi, Abdolali Movahedinia, Ahmad Savari, Hossein Pasha Zanoosi, Mohammadreza Sahraian, Sara Rastgar (2013)
بررسی ساختار بافتی کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) آسیه میرعالی، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی، امیرپرویز سلاطی (1392)
اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر پارامترهایخون شناسی ماهی صبیتی انگشت قد Sparidentexhasta اعظم نیکنام شیری، رحیم عبدی، امیرپرویز سلاطی، عبدالعلی موحدی نیا، جاسم غفله مرمضی (1392)
Acute mortality of Liza klunzingeri in Persian Gulf and Oman Sea associated with nervous necrosis Omid Koohakan, Rahim Abdi, Jalil Zorriyezahra, Abdolali Movahedinia, Issa Sharifpoor (2012)
Gill Histopathological Lesions of the Sturgeons Abdolali Movahedinia, Behrooz Abtahi, Mahmoud Bahmani (2012)
مطالعه تنوع و فراوانی اسیدین ها (Ascidiacea) در منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره خارک (خلیج فارس) علیرضا شامرادی، محمدباقر نبوی، محمدعلی سالاری، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا (1391)
شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) علیرضا شامرادی، محمدعلی سالاری، محمدباقر نبوی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا (1391)
تجمع فلزات سنگین Ni, Pb, Cu, V در رسوب و دوکفه ای (Crassostrea gigas) در بندر امام خمینی (ره) علیرضا صفاهیه، معصومه فرهاد، محمدباقر نبوی، کمال غانمی، عبدالعلی موحدی نیا، معصومه داراب پور (1390)
پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی آسیه میرعالی، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی، امیرپرویز سلاطی (1390)
Serum Biochemical Change Induced by In vitro Sub Chronic Mercury Chloride in Yellowfin Sea Bream (Acanthopagrus latus) Aliakbar Hedayati, Alireza Safahieh, Ahmad Savari, Abdolali Movahedinia, Parviz Zare, Tahereh Bagheri (2011)
بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک علی اکبر هدایتی، وحید یاوری، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی (1390)
ایمونولوکالیزاسیون Na+-K+ ATPase درپاسخ به درجات مختلف شوری در آبشش ماهی کپور معمولی Cyprinus caprio امیرپرویز سلاطی، علی باغبان زاده، عبدالعلی موحدی نیا (1389)
Effect of In vitro Exposure to Mercury Chloride on Phosphatase Enzymes in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) Alireza Safahieh, Aliakbar Hedayati, Ahmad Savari, Abdolali Movahedinia (2010)
هیستومورفولوژی و هیستوپاتولوژی هپاتوپانکراس میگوی لیتوپنائوس وانامی (Litopenaeus vannamei) در اثر بیماری لکه سفید راضیه بصیر، رحیم عبدی، پریتا کوچنین، حسن مروتی، رحیم پیغان، زهرا بصیر، عبدالعلی موحدی نیا (1389)
Changes in Some Serum Biochemical Values of Yellowfin Sea Bream (Acanthopagrus latus) in Mahshahr creeks (Persian gulf) Ahmad Savari, Aliakbar Hedayati, Alireza Safahieh, Abdolali Movahedinia (2010)
پاسخ های هورمونی ماهی شانک زردباله، (Acanthopagrus latus) در سازش با شوری های مختلف محیطی عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، حسن مروتی، پریتا کوچنین، علی اکبر هدایتی (1388)
The Effects of Changes in Salinity on Gill Mitochondria-Rich Cells of Juvenile Yellowfin Seabream, Acanthopagrus latus Abdolali Movahedinia, Ahmad Savari, Hasan Morovvati, Preeta Kochanian, Jasem Ghofleh Marammazi, Mahmood Nafisi Bahabadi (2009)
مقاله ارائه شده
Effect of Benzo[a]Pyren on gene expression process in Zebrafish Danio rerio liver cells Abdolali Movahedinia, Arezoo Fadakaran, Sara Rastgar (2023)
Effects of Different Intensities of Magnetic Fields on Sterlet, Acipenser ruthenus: Physiological and Biochemical Responses Arezoo Charmi, Mahmoud Bahmani, Abdolali Movahedinia, Ayoub Yousefi Jourdehi, Mohammad Aghakoochaki (2020)
A New Approach of Aquaculture by Emphasis on Magnetic Fields Mahmoud Bahmani, Arezoo Charmi, Abdolali Movahedinia, Ayoub Yousefi Jourdehi, Mohammad Aghakoochaki (2020)
بررسی ساختار بافتی گناد ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) نابالغ، منطقه بحرکان ریحانه بحرانی پور، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1396)
مطالعه اثرات فنانترن بر ساختار بافت گنادی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) نابالغ ریحانه بحرانی پور، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1396)
ارزیابی ساختار بافتی کلیه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت تاثیر غلظتهای مختلف فنانترن سید مصطفی موسوی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برگزاری همایش
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ایکتیولوژی عبدالعلی موحدی نیا (1402)
آشنایی با ماهیان دریایی ایران عبدالعلی موحدی نیا (1401)
آموزش نرم افزار مدیریت علمی با EndNote عبدالعلی موحدی نیا (1401)
نظارت و پایش تخریب محیط زیست عبدالعلی موحدی نیا (1399)
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
فعالیت های علمی اجرایی
شورای ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان عبدالعلی موحدی نیا (1402)
کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه عبدالعلی موحدی نیا (1402)
هیات ممیزه دانشگاه مازندران عبدالعلی موحدی نیا (1402)
کمیسیون تخصصی زیست شناسی و شیمی عبدالعلی موحدی نیا (1402)
عضو کمیسیون تخصصی زیست شناسی و شیمی عبدالعلی موحدی نیا (1401)
عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران عبدالعلی موحدی نیا (1401)
عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه عبدالعلی موحدی نیا (1401)
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • مطالعه اثرات زیستی آلاینده های دریایی
 • بافت شناسی آبزیان
 • اکوفیزیولوژی آبزیان
 • بوم شناسی دریا
 • زیست شناسی دریا
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته اجرایی سند تحول دانشگاه مازندران (1402 - ادامه دارد)
 • رییس دانشکده علوم دریایی و محیطی - دانشگاه مازندران (1402 - ادامه دارد)
 • عضو کمیسیون تخصصی زیست شناسی و شیمی (1401 - ادامه دارد)
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران (1401 - ادامه دارد)
 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه مازندران (1401 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری استان مازندران (1401 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه زیست شناسی دریا - دانشگاه مازندران (1401 - 1402)
 • مدیر گروه علوم دریایی- دانشگاه مازندران (1397 - 1399)
 • رییس دانشکده علوم دریایی- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1393 - 1395)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم دریایی- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1391 - 1393)
 • مدیر گروه زیست شناسی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1389 - 1391)
بیشتر