25 آذر 1397

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امید جزایری، طاهره السادات آقاجانزاده، تئو الزنگا (1396) مطالعه ارتباط ژن TSA1با مسیر بیوسنتز گلوکوزینولاتها ”ترکیبات ثانویه سولفوردار گیاهان خانواده کلم" زیست فناوری گیاهان زراعی: 20; 29-40
2
omid Jazayeri, ُS.Mojtaba Daghighi, ّّFarhad Rezaee (2017) Lifestyle alters GUT-bacteria function: Linking immune response and host Best Practice and Research in Clinical Gastroenterology: 31; 625-635
3
Patrick Rump, omid Jazayeri, Krista K. Van Dijk-Bos, Lennart F. Johansson, Anthonie J. van Essen, Johanna B. G. M. Verheij, Hermine E. Veenstra-Knol, Egbert J. W. Redeker, Marcel M. A. M. Mannens, Morris A. Swertz, Behrooz Z. Alizadeh, Conny M.A. van Ravenswaaij-Arts, Richard J. Sinke, Birgit Sikkema-Raddatz (2016) Whole-exome sequencing is a powerful approach for establishing the etiological diagnosis in patients with intellectual disability and microcephaly BMC Medical Genomics: 9; 7
4
omid Jazayeri, Xuanzhu Liu, Cleo C. Van Diemen, Willie M. Bakker-van Waarde, Birgit Sikkema-Raddatz, Richard J. Sinke, Jianguo Zhang, Conny M.A. van Ravenswaaij-Arts (2015) A novel homozygous insertion and review of published mutations in the NNT gene causing familial glucocorticoid deficiency (FGD) European Journal of Medical Genetics: 58; 642-649
مقاله ارائه‌شده
1
فرزاد دیوسالار، مجتبی محسنی، امید جزایری (1396) بررسی حضور ژن bcsp کد کننده پروتئین غشایی بروسلا در نمونه های سرم بیماران مبتلا به تب مالت سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
2
omid Jazayeri, Tahereh A. Aghajanzadeh (2017) THE RELATION OF AT3G47570 GENE TO MEDICINAL PROPERTY OF BRASSICA 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
3
Tahereh A. Aghajanzadeh, omid Jazayeri (2017) THE ROLE OF F22O13-24 GENE IN THE BIOSYNTHESIS OF GLUCORAPHANIN 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
4
امید جزایری، طاهره السادات آقاجانزاده (1395) نقش ژن TSA1در تنظیم بیوسنتز گلوکوزینولاتها در آرابیدوپسیس تالیانا دومین همایش ملی کشت ارگانیک و گیاهان دارویی، ایران، ساری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!