11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی جهش های پاتوژنیک در ژن BCKDHA در افراد مبتلا به بیماری ادرار شربت افرا با روش Sanger sequence در مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بیماری ادرار شربت افرا، جهش ، BCKDHA ، Sanger sequence
پژوهشگران نسیم گرجی زاده (دانشجو) ، امید جزایری (استاد راهنما) ، سعید نژاوند (استاد راهنما) ، مرتضی علیجانپور (استاد مشاور) ، محمد پاژنگ (استاد مشاور)

چکیده

بیماری ادرار شربت افرا (MSUD) یک اختلال متابولیک مادرزادی با فراوانی بیشتر در جمعیت هایی با میزان ازدواج های خویشاوندی بالا می باشد که به علت نقص در کمپلکس آلفا کتواسید دهیدروژناز شاخه دار به وجود آمده و موجب تجمع اسید آمینه های شاخه دار لوسین، ایزولوسین، والین و آلفاکتواسیدهای مرتبط با آنها (BCKAs) آلفا کتوایزوکاپروآت، آلفا کتوبتا متیل والرات، آلفا کتوایزو والرات در بافت و مایعات بدن می شود. کمپلکس آلفا کتو اسید دهیدروژناز یک کمپلکس میتوکندریایی می باشد که توسط 4 ژن هسته ای BCKDHA،BCKDHB ، DBT، DLD کد شده و اختلال در هر یک از این ژنها باعث بروز این بیماری می شود. تجمع متابولیت ها منجر به اختلال در متابولیسم انرژی، تحریک آپوپتوز، اختلال در سنتز نوروترنسمیترها و در نهایت ایجاد علائم عصبی مانند تشنج، اختلال شناختی حرکتی و کما می شود. تجمع (BCAAs) به ویژه لوسین در مغز نوروتوکسیک است و اگر درمان نشود MSUD منجر به آسیب های نورولوژیک، کما و مرگ می شود. مکانسیم های دخیل در ایجاد علائم عصبی هنوز بطور کامل شناخته نشده است. مطالعات نشان داده است که احتمالا غلظت بالای کتواسیدهای شاخه دار منجر به ایجاد علائم عصبی می شود. در این تحقیق DNA ژنومی از خون محیطی 3 کودک مبتلا به MSUD، والدین و خواهر یا برادر غیر مبتلا استخراج شد. سپس تمام اگزونهای ژن BCKDHA با روش Sanger sequence توالی یابی شدند. جهت آنالیز جهش ها از نرم افزارهایAligner Codon Code و Mutation Surveyorاستفاده شد. همچنین بانک های اطلاعاتی Mutation Taster,SIFT,PolyPhen-2,MutPred2 جهت شناسائی جهش های پلی مورفیسم و تفکیک آنها از جهش های بیماریزا مورد استفاده قرارگرفت. در بیماران 14 جهش c.-58A>G,c.-193A>G, c.1221A>G, c.972C>T, c.995+26C>T, c.995+49G>A, 995+90C>T, c.376-10A>C,c.116C>A, c.-312A>T, c.-34T>G, c.-151delT, c.-62A>G, c.996-35dupC شناسایی شد. بررسی های بیوانفورماتیک و In silico نشان داده است جهش های شناسایی شده در ژن BCKDHA در این سه بیمار پلی مورفیسم بوده و عامل بیماریزا نمی باشد. با در نظر گرفتن اهیمت تشخیص زودرس میتلایان در پیش آگهی بیماری ادرار شربت افرا و با توجه به فراوانی بالای این بیماری در استان مازندران استفاده از آزمون های غربالگری برای نوزادان تازه متولد شده در این منطقه و انجام آزمایشات تشخیصی پره ناتال