16 خرداد 1402
زهرا قنبري مصير

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران-بابلسر-باقر تنگه-دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی دارویی
تلفن: 011-35305197
دانشکده: دانشکده شیمی

علایق پژوهشی

  • طراحی دارو
  • سنتز ترکیبات هتروسیکل
  • داکینگ مولکولی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zohre Alyaninezhad, Ahmadreza Bekhradnia, Reza Zibandeh Gorgi, Zahra Ghanbari Masir, Morteza Fouladpour (2022) Synthesis, characterization and biological activity of Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes derived from Schiffbase ligand quinoxaline-2-carboxaldehyde and 4-aminoantipyrine Journal of molecular structure: 1262; 132990
2
Zahra Shaghaghi, Maryam Alvandi, Zahra Ghanbari Masir, Soghra Farzipour, Saeed Emami (2021) Current development of sigma-2 receptor radioligands as potential tumor imaging agents BIOORGANIC CHEMISTRY: 115; 105163
3
Elham Ghobadi, Zahra Ghanbari Masir, Saeed Emami (2021) A review on the structures and biological activities of anti-Helicobacter pylori agents EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY: 223; 113669
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Reza Vafa, Yaghoub Sarrafi, Zahra Ghanbari Masir (2022) Design, synthesis and molecular docking simulation of new quinazoline derivatives as potential anticonvulsant agent 21st ICS International Chemistry Congress, Iran, Tabriz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
محمدرضا وفا، یعقوب صرافی، زهرا قنبری مصیر (1401) طراحی و سنتز مشتقات جدید کینازولین و بررسی اثرات زیست شناختی آن
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
زهرا قنبری مصیر (1400) وبینار شیمی دارویی و گیاهان دارویی وبینار مجازی

سوابق اجرایی

  • عضو کارگروه تدوین بازنگری برنامه راهبردی و برنامه میان مدت دانشگاه (1400 - 1400)
بیشتر