1403/04/01
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Design, synthesis, biological evaluation, and molecular docking of euparin and 2‑hydroxy acetophenone hydrazone derivatives as potential AchE inhibitors Ghazaleh Zarrinzadeh, mahmood tajbakhsh, Rahman Hosseinzadeh, Zahra Ghanbari Masir, Maryam Roubdari, Hamid Nadri, Mojtaba Mohseni (2023)
Current development of sigma-2 receptor radioligands as potential tumor imaging agents Zahra Shaghaghi, Maryam Alvandi, Zahra Ghanbari Masir, Soghra Farzipour, Saeed Emami (2021)
A review on the structures and biological activities of anti-Helicobacter pylori agents Elham Ghobadi, Zahra Ghanbari Masir, Saeed Emami (2021)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
دوره طراحی دارو زهرا قنبری مصیر (1402)
فلوسایتومتری زهرا قنبری مصیر (1401)
طراحی دارو مقدماتی زهرا قنبری مصیر (1401)
طرح ضیافت اندیشه استادان زهرا قنبری مصیر (1401)
پیشگیری و مداخله در خودکشی زهرا قنبری مصیر (1401)
فرصت ها و حمایت های پژوهشی زهرا قنبری مصیر (1400)
پایان نامه
طراحی و سنتز مشتقات جدید کینازولین و بررسی اثرات زیست شناختی آن محمدرضا وفا، زهرا قنبری مصیر، یعقوب صرافی (1401)

علایق پژوهشی

  • داکینگ مولکولی
  • سنتز ترکیبات هتروسیکل
  • طراحی دارو
بیشتر

سوابق اجرایی

  • عضو کارگروه تدوین بازنگری برنامه راهبردی و برنامه میان مدت دانشگاه (1400 - 1400)
بیشتر