1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه دانش افزایی اعضاء هیئت علمی با موضوع و آشنایی با مبانی انقلاب اسلامی، تحولات منطقه و امنیت ملی جمهوری اسلامی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه دانش افزایی اعضاء هیئت علمی
سال 1400
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

کارگاه دانش افزایی اعضاء هیئت علمی با موضوع و آشنایی با مبانی انقلاب اسلامی، تحولات منطقه و امنیت ملی جمهوری اسلامی