1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
سامانه ژیرو
سال 1402
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی