1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
فلوسایتومتری
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

کارگاه فلوسایتومتری سرفصلها: • آشنایی با روش کار دستگاه فلوسایتومتری • اجزای اصلی دستگاه فلوسایتومتر • فلوروکروم های مورد استفاده در فلوسایتومتری • اهمیت فلوسایتومتری در بررسی فنوتیپ سلول ها • بررسی آپوپتوز ، بررسی چرخه سلولی و تکثیر سلولها با استفاده از فلوسایتومتر