1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
دوره آموزشی روش اجرایی فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
استانداردهای ملی ایران
سال 1402
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

دوره آموزشی روش اجرایی فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران