1403/03/25
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات درس

عنوان طراحی محاسباتی دارو
شماره 4212160
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات