1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
«افزایش رؤیت پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه های اجتماعی ResearchGate و LinkedIn»
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ResearchGate و LinkedIn
سال 1402
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

گواهی شرکت در کارگاه پژوهشی عنوان «افزایش رؤیت پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه های اجتماعی ResearchGate و LinkedIn»