1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید ماده فعال نانو در صنایع پروفیل سازی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تولید ماده فعال نانو در صنایع پروفیل سازی
سال 1402
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

تولید ماده فعال نانو در صنایع پروفیل سازی شرکت تولیدی پروفیل دیوا بابل