1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه گفتمانی اساتید با دانشجویان
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
نشست های هم اندیشی
سال 1401
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

نشست های هم اندیشی