1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
-دوره دانش افزایی و توانمندسازی "آشنایی با ضوابط تبدیل وضعیت و ترفیع پایه"
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران زهرا قنبری مصیر

چکیده

-دوره دانش افزایی و توانمندسازی "آشنایی با ضوابط تبدیل وضعیت و ترفیع پایه"