1402/07/01
یحیی کامیابی

یحیی کامیابی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302592

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، دانشگاه مالایا (University of Malaya) ، مالزی (1386 - 1390)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
ارائه مدلی برای ارتقا کیفیت و مهارت حسابرس از دیدگاه حرفه وکارفرما اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، هادی ابراهیمی مجد (1401)
بررسی موانع توسعه حسابرسی مشترک در ایران حسن علیزاده، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1401)
تأثیر چارچوب عملی حرفه ای بین المللی بر اثربخشی حسابرسی داخلی مجید تاجیک جلایری، جواد رمضانی، یحیی کامیابی (1401)
هژمونی فرهنگی اخلاق حرفه ای در حسابرسی و ارزیابی پیامدهای آن علیرضا آذربراهمان، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1400)
زمانبندی جریانهای نقدی و رویدادهای اقتصادی: الگویی برای طبقه بندی اقلام تعهدی احسان بوژمهرانی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1399)
ویژگی های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام رحمت اله آزاد، یحیی کامیابی، مهدی خلیل پور (1399)
اثر رفتارهای کوته بینانه و خوش بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی اسماعیل امیری، احمد خدامی پور، یحیی کامیابی (1397)
تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه معاملات سهام یحیی کامیابی، احمد خدامی پور، اسماعیل امیری (1397)
راهکارهای اشلامی برای مدیریت سود یحیی کامیابی، محسن حسن نتاج کردی (1397)
نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیر آن بر حقوق متقابل ذینفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه منصور علی رحیمی باغ ابریشمی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، امیر منصور طهرانچیان (1396)
شاخص تمایلات سرمایه گذار و قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی یحیی کامیابی، سعید راسخی، سیده زهرا نصیری (1396)
اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی ساسان مهرانی، یحیی کامیابی، فرزاد غیور (1396)
نقشه های مفهومی در سیستم بهایابی یحیی کامیابی، سیده زهرا نصیری (1395)
واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود: نقش تعدیل کننده سرمایه گذاران نهادی حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395)
چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود یحیی کامیابی، اسماعیل توکل نیا (1393)
خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره یحیی کامیابی، احسان بوژمهرانی، فاضل نادری پلنگی (1393)
Product Market Structure and Earnings Quality: Evidence Tehran Stock Exchange منصوره محبی, یحیی کامیابی (1393)
بررسی تاثیر جریان های نقدی و سود هر سهم در پیش بینی سودهای تقسیمی یحیی کامیابی، سیده زهرا نوش آبادی، حسین حق شناس (1393)
مقاله ارائه شده
مروری بر مبانی نظری اظهارنظر حسابرس یحیی کامیابی، سحر غلامی (1395)
مروری بر مبانی نظری پایداری سود یحیی کامیابی، سحر غلامی (1395)
مروری بر ابعاد مدیریت نقدینگی یحیی کامیابی، مرتضی رستم آبادی (1395)
مروری بر رقابت بازار محصول یحیی کامیابی، فاطمه صابری (1395)
تئوری های اعتبار تجاری یحیی کامیابی، رضا گرجیان مهلبانی (1395)
مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها یحیی کامیابی، قدرت اله برزگر، مریم کیائی درونکلا (1393)
نقش راهبری شرکتی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها یحیی کامیابی، قدرت اله برزگر، مژده علیجان زاده (1393)
کتاب
سیستم های اطلاعاتی حسابداری گزارش دهی یحیی کامیابی، احسان بوژمهرانی (1401)
روش شناسی پژوهش کَمّی و کیفی در حسابداری رویکردی جامع یحیی کامیابی، فاطمه اسناد، عاطفه فاضل دهکردی (1401)
پایان نامه
عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود حمیدرضا بزاززاده تربتی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
رویکردی جدید برای تخمین خطای پیش بینی سود توسط مدیریت محمد وحدانی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
ارائه مدلی جهت پیش بینی احتمال تقلب در گزارش های مالی محمد جواد زارع بهنمیری، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
ارائه مدلی جهت پیش بینی تقلب در گزارش های مالی محمد جواد زارع بهنمیری، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
ریسک پذیری شرکت، ارزش شرکت و بالا بودن سطح پیش بینی سودهای مدیریتی مسعود فرح آبادی، احمد احمدپور، یحیی کامیابی (1394)
مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها شهرزاد شینی زاده عمادی، یحیی کامیابی، حسین فخاری (1393)
مطالعه ارتباط متقابل ساختار سرمایه، جریانات نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد سراج الدین طاطاری، یحیی کامیابی، حسین فخاری (1393)

علایق پژوهشی

  • حسابداری و حسابرسی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه مازندران (1400 - ادامه دارد)
  • معاون آموزشی دانشگاه آیت اله آملی (1390 - 1390)
  • معاون اداری و مالی دانشگاه آیت اله آملی (1380 - 1386)
  • کارشناس رسمی دادگستری در حسابداری و حسابرسی (1384 - ادامه دارد)
  • مدیر گروه حسابداری دانشگاه مازندران (1392 - 1397)
بیشتر