1403/05/04
مریم رضایی آذین

مریم رضایی آذین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302678

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Teaching the Culture of Speech Communication in the Iranian Class Maryam Rezaei Azin, Payman Golestan (2018)
مقاله ارائه شده
کتاب
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
ترجمه و تعاملات میان فرهنگی معصومه معتمدنیا، پیمان گلستان، مریم رضایی آذین، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1400)