06 فروردین 1402
مرتضي عطايي

مرتضی عطایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی-گرایش دوران اسلامی
تلفن: 011-52324870
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی باستان شناسی- گرایش دوران اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: بررسی روشمند باستان شناختی شهر تاریخی عسکر مُکرم- خوزستان
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rahele Koulabadi, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Morteza Ataie (2022) In Search of the Message of Srōš: Investigation of the Deity Srōš and his Iconography During the Sasanian Period مطالعات باستان شناسی: 30; 181-197
2
راحله کولابادی، مرتضی عطایی (1400) مینویی در جامۀ گیتی؛ بازتاب سنت دینی زردشتی در شمایل نگاری اورمزد در نقش برجسته های ساسانی مطالعات باستان شناسی پارسه: سال 5 شماره 18; 71-90
3
هانیه حسین نیا امیرکلائی، سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، عبدالرضا مهاجری نژاد (1399) مطالعۀ نمونه های سفالین دوران اسلامی شهر تاریخی ناتل مطالعات باستان شناسی پارسه: سال 4، شماره 14 - ( 12-1399 ); 85-99
4
مرتضی عطایی (1399) نقدی بر ترجمه کتاب سفال اسلامی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: سال بیستم، شماره ششم; 223-242
5
سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، مریم عسگری وشاره (1394) بررسی محتوایی و شکلی کتیبه های منظوم فارسی در سفالینه های دوران تیموری و صفوی نگره: دوره 10، شماره 36; 18 - 37
6
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) بازشناسی شهر تاریخی عسکرمکرم براساس متون تاریخی و جغرافیایی جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 1 -30
7
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) رُستَقُباد خوزستان و رُستَقُباد عراق بررسی جغرافیای تاریخی جای نام های مشابه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 16; 113 - 130
8
مرتضی عطایی، سید رسول موسوی حاجی، راحله کولابادی (1391) سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخ گذاری) نگره: دوره 7 شماره 23; 71-88
مقاله ارائه‌شده
1
راحله کولابادی، مرتضی عطایی (1400) نگاهی دوباره به نقشمایه های دیونیزوسی بر ظروف سیمین ساسانی/ پساساسانی مازندران دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
2
مرتضی عطایی، محمد قمری فتیده، سید رضا موسوی (1400) گمانه زنی در محوطه «سوته قلعه» کجور دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
3
مرتضی عطایی (1398) شهر تاریخی عسکر مُکرم- خوزستان از بنیاد تا افول هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان، ایران¡ تهران
4
راحله کولابادی، مرتضی عطایی (1398) جایگاه و شمایل نگاری ایزد ماه در دوره ساسانی اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
5
مرتضی عطایی، راحله کولابادی (1398) رفع یک شبهه پیرامون مکانیابی شهر تاریخی عَسکر مُکرم اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
هانیه حسین نیا امیرکلائی، سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، عبدالرضا مهاجری نژاد (1398) مطالعه نمونه های سفالین شهر تاریخی ناتل
2
کتاب
1
حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده، مرتضی عطایی (1400) کتاب چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران شابک:4666075622978
2
حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده، مرتضی عطایی (1398) چکیده مقالات اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران شابک:978-622-95291-5-7
3
سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین، مرتضی عطایی (1398) سفال دوران اسلامی سیستان؛ در: شهر سوخته هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند (فصل از کتاب) شابک:978-964-232-283-1
4
سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی (1389) مطالعه موردی از نمونه های سفالین سیستان شابک:978-964-421-155-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مرتضی عطایی (1401) نگاهی به برهه ای از تاریخ قاجار از دریچه یک نقش برجسته (نقش برجسته تنگ الله اکبر شیراز دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه
2

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1401 - 1401)
  • معاون پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1400 - اکنون)
  • دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران (1399 - 1400)
  • دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران (1397 - 1398)
بیشتر

گالری تصاویر

اولين كنفرانس ملي دوسالانه باستان شناسي و تاريخ هنر ايران (دانشكده هنر و معماري، ارديبهشت 1398) گمانه زني محوطه سوته قلعه كجور: تابستان 1398 سفر علمي دانشجويان دانشگاه مازندران: قلعه دختر فيروزآباد، استان فارس 1397 گمانه زني محوطه سوته قلعه كجور: تابستان 1398