1403/05/04
عیسی جوکار سرهنگی

عیسی جوکار سرهنگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302686

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
ارزیابی کارایی مدل های RUSLE و ICONA در پهنه بندی فرسایش خاک حوضه بلده، استان مازندران عیسی جوکار سرهنگی، محمدرضا دهقان چاچکامی دهقان چاچکامی (1401)
پهنه بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ تیمور کولیوند، محمدعلی زنگنه اسدی، عیسی جوکار سرهنگی (1400)
مطالعۀ تطبیقی کیفیت زندگی در بافت فرسوده و سطح شهر آمل امیرحسین خادمی، عیسی جوکار سرهنگی (1397)
بررسی رابطه ی بین عوامل زمین شناسی و توپوگرافی با تراکم زهکشی در حوضه ی بهرستاق عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی، صدیقه باباعلی پور (1397)
تحلیل عوامل موثر بر تشکیل و گسترش بدلندها در حوضه ماملو، جاجرود عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی، نرگس مرتضایی (1396)
گونه بندی شهرهای ایران باتأکیدبرشهرهای بالای صدهزارنفر رحیم بردی آنامرادنژاد، عیسی جوکار سرهنگی (1392)
ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار، استان کردستان رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی، روناک شوکتی (1391)
مقاله ارائه شده
پایان نامه
ارزیابی شدت فرسایش خاک با استفاده از مدل فارگاس در حوضه ناورود، استان گیلان میلاد عالمی شمامی، طاهر صفرراد، عیسی جوکار سرهنگی (1402)
بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی با دبی و رسوب حوضه خالکایی، استان گیلان صائب رهبر، رضا اسماعیلی، عیسی جوکار سرهنگی (1402)
بررسی تغییرات پلانفرم رودخانه فرات بین رمادی و حله در عراق روان خالد، عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی (1401)
برآورد رواناب سطحی درون شهری مطالعه موردی شهر کوهی خیل محمد طاهر یزدانی آزادبنی، عیسی جوکار سرهنگی، قاسم لرستانی (1400)
ارزیابی خطر فرسایش کناره رود در بالادست رودخانه نکا، استان مازندران سارا معلمی، عیسی جوکار سرهنگی، رضا اسماعیلی (1398)