1403/03/25
فاطمه کاردل

فاطمه کاردل

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم محیط زیست ، آنتورپ ، بلژیک (1386 - 1390)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ، گنت ، بلژیک (1384 - 1386)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Environmental pollution biomonitoring around a cement factory based on the Air Pollution Tolerance Index of some tree species Jamshid Eslamdoust, Mohsen Hosseini, Fatemeh Kardel, Ashutosh Kumar Pandey (2023)
تأثیر شیرابه لندفیل شهرستان بابلسر بر کیفیت آبهای زیرزمینی طاهره آذری، مرضیه طوری کادر قلعه، فاطمه کاردل (1402)
Environmental magnetic signatures in mangrove ecosystems in northern Persian Gulf: Implication for pollution assessment in marine environment Fatemeh Kardel, Shadi Karbalaei Hassan, Hamideh Rashid, Reza Dehbandi, Philip Hopke, Sajjad Abbasi (2022)
Assessing atmospheric dry deposition via water-soluble ionic composition of roadside leaves Fatemeh Kardel, Karen Wuyts, Karolien De Wael, Roeland Samson (2020)
Effects of iron oxide nano-particles on the intestinal tissue of Common carp, Cyprinus carpio Shila Omidzahir, Maliheh Alijan tabar, Fatemeh Kardel, Mohammad Mazandarani (2019)
مطالعه آسیب شناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) شیلا امیدظهیر، رقیه خدابنده لو، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1397)
بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1396)
بررسی جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییر پذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل یداله یوسفی، فاطمه کاردل، همت اله رورده، مولود محتسبی خلعتبری (1396)
بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر Liza aurata فاطمه کاردل، شیلا امیدظهیر، فرزانه میرزاپور، مریم آخوندیان (1395)
واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیز استان لرستان) علیرضا تجری، منوچهر بابانژاد، فاطمه کاردل، کریم سلیمانی (1394)
Assessing atmospheric particulate matter distribution based on Saturation Isothermal Remanent Magnetization of herbaceous and tree leaves in a tropical urban environment Yao Sadaiou Sabas Barima, Djédoux Maxime Angaman, Kobenan Pierre N'gouran, N'guessan Achille Koffi, Fatemeh Kardel (2014)
مقاله ارائه شده
بررسی غلظت فلز کادمیوم ومنگنز در غبارخیابانی شهر حله،عراق رفیف الربیعی، فاطمه کاردل، رضا دهبندی (1401)
بررسی ترکیبات شیمایی غبار خیابانی شهر حله، عراق رفیف الربیعی، فاطمه کاردل، رضا دهبندی (1401)
بررسی توان تالاب نیلوفر آبی بابل در حذف مواد مغذی فسفردار علی اکبر حسین نژاد، فاطمه کاردل، میلاد غنی (1400)
اثرات نانواستایرن و نانونقره بر عملکرد کلیه در موش نر پریسا استادیان، فرشته میر محمدرضایی، فاطمه کاردل، اکبر حاجی زاده مقدم (1398)
بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات ساحل بندر ترکمن زهره واعظی شاهزاده علی اکبری، فاطمه کاردل، محمد جواد چایچی، شیلا امیدظهیر (1396)
بررسی هیستوپاتولوژیک نانوذره اکسیدآهن بر روی بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) رقیه خدابنده لو، شیلا امیدظهیر، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سند راهبردی و عملیاتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد عادی استان مازندران عباس رشیدی، سمیه بلبلی قادیکلایی، فاطمه کاردل، میثم شیرخدایی، رضا اسماعیلی، امیر علی زرین مهر، مرتضی قربان زاده آهنگری (1401)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کاربرد زمین آمار در علوم محیطی فاطمه کاردل، طاهر صفرراد (1397)
مقاله نویسیISI فاطمه کاردل (1396)
پایان نامه
ارزیابی نیاز آب زیست محیطی و سلامت آب رودخانه ها در حوضه آبخیز بابلرود مهری رئوفی، فاطمه کاردل، محمود حبیب‌نژاد روشن، کاکا شاهدی (1401)
بررسی آلودگی میکروپلاستیک در ماهی هاو رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر زهره واعظی شاهزاده علی اکبری، محمد جواد چایچی، شیلا امیدظهیر، فاطمه کاردل (1396)
بررسی پارامترهای موثر در جذب فلز سنگین کادمیوم توسط باکتری هالوفیل جداسازی شده از تالاب میانکاله شیوا شعبان نژاد، شیلا امیدظهیر، سلمان احمدی اسب چین، فاطمه کاردل (1395)

علایق پژوهشی

 • مدیریت مواد زائد جامد و بازیافت آن
 • حذف آلاینده ها از پساب های شهری و صنعتی
 • مدلسازی داده های محیط زیستی
 • بوم سم شناسی
 • حذف زیستی آلاینده ها
 • پایش آلودگی های محیط زیست
بیشتر

سوابق اجرایی

 • سرپرست گروه علوم محیط زیست (1401 - ادامه دارد)
 • سرپرست گروه علوم محیط زیست (1396 - 1400)
بیشتر