1403/05/03
حسین فخاری

حسین فخاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 0098-01135302595

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1373 - 1382)
    عنوان رساله: تبین نیاز ها واواویت های تحقیقاتی حسابداری وارایه الگویی جهت همسویی اموزش وعمل وتحقیقات
  • کارشناسی حسابداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1363 - 1368)
    عنوان پایان‌نامه:
  • کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1373)
    عنوان رساله: بررسی اثر انتشار گزارشات میاندوره ای بر حجم ومبادلات سهام
بیشتر

دروس

کارشناسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
محرک های گزارشگری آب شرکتی فاطمه اسناد، حسین فخاری (1402)
Marketing in Auditing: Application of the 7P Model Hossein Fakhari, Hossein Fakhari, Meysam shirkhodaie (2024)
حمایت از سهامداران و بازده غیرعادی سهام محسن فقیه، حسین فخاری (1402)
تدوین شاخص ترکیبی برای حمایت از سهام داران محسن فقیه جویباری، حسین فخاری (1401)
اثر پیچیدگی کار حسابرسی بر تلاش حسابرسی کریم ایمانی، حسین فخاری (1401)
بررسی عوامل موثر بر احتمال قصور حسابرس در ارائه اظهار نظر مهدیه اصفهانی، حسین فخاری، جمال قاسمی (1401)
زمینه یابی سودمندی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران ملک محمد غلامی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1401)
پوشش رسانه ای مدیرعامل و همزمانی قیمت سهام: سیستم معادلات همزمان حسین فخاری، محسن فقیه جویباری، کریم ایمانی (1400)
علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس حسین فخاری، اسماعیل امیری (1399)
تبین الگوی حسابرسی اثر بخش از منظر ذینفعان محمد جعفر زیوری کامران، حسین فخاری (1398)
تبیین عوامل مؤثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران ملک محمد غلامی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1398)
پایداری و جهش در حق الزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی حسین فخاری، هادی قربانی، محمد علی رجب بیگی (1397)
Predict the Stock price crash risk by using firefly algorithm and comparison with regression Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018)
ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys فرهاد فلاح نژاد، حسین فخاری، شهریار زروکی (1397)
تاثیر کمیته حسایرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی (1397)
A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018)
تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی (1396)
ارائه مدلی برای سنجش محیط اطلاعاتی شرکت حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی (1396)
تاثیر افشای مسئوایت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نوئی، محمد نوروزی (1395)
بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی حسین فخاری، جواد محمدی، محسن حسن نتاج کردی (1394)
بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد حسین فخاری، سید روح الله تقوی، مهدی بشیری جویباری (1394)
مقاله ارائه شده
The impact of audit quality on the differencebetween declared and assessed taxes Radin Rashida, Hossein Fakhari, bahram mohseni maleki (2023)
چارچوبهای گزارش پایداری و تئوریهای پشتیبان آن حسین فخاری، سحر یوسفی زاده (1402)
مقایسه مدل های گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه های اتریش و اسپانیا یاسمن خلیلی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، حسنعلی آقاجانی (1396)
پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران: چالش ها و منافع حسین فخاری، سکینه عموزاد، زهرا ملاعباسی (1395)
بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام حسین فخاری، سید علیرضا منصوری (1394)
بررسی تاثیر شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری حسین فخاری، محسن فقیه جویباری، ولی اله بی زر (1394)
مطالعه رابطه غیرخطی بین تورم و نگهداشت وجه نقد حسین فخاری، معصومه رمضانی، علی میری (1394)
بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر نوسانات پیش بینی سودهای مدیریت حسین فخاری، ولی اله بی زر، محسن فقیه جویباری (1394)
مطالعه رابطه بین وی‍‍ژگی های کمیته حسابرسی بر دقت پیش بینی سود مدیریت حسین فخاری، ولی اله بی زر، محسن فقیه جویباری (1394)
کتاب
حسابداری میانه یک حسین فخاری، کریم ایمانی (1400)
تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران اسماعیل علی نیا، حسین فخاری (1394)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
نشریات حسین فخاری (1400)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تاثیر بازتاب شناختی بر سوءگیری های رفتاری در بین سرمایه گذاران روح اله آماره، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1402)
عوامل موثر در کیفیت حسابرسی اثر تعدیل کننده اخلاق حسابرسی: شواهدی از کشور عراق عباس محسن عریف السعیدی، حسین فخاری، یحیی کامیابی (1402)
طراحی الگوی تعالی بازاریابی مبتنی بر آیین رفتار حرفه ای در موسسات حسابرسی اکتای یمرلی، اسفندیار ملکیان، میثم شیرخدایی، حسین فخاری (1402)
تبیین عوامل موثربر پیچیدگی حسابرسی و پیامدهای آن کریم ایمانی، قدرت اله برزگر، حسین فخاری (1401)
مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها شهرزاد شینی زاده عمادی، یحیی کامیابی، حسین فخاری (1393)
مطالعه ارتباط متقابل ساختار سرمایه، جریانات نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد سراج الدین طاطاری، یحیی کامیابی، حسین فخاری (1393)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی