1402/12/06

عباسعلی شاهرودی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01135339373

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
مشخصات مکانیکی و هندسی بتن پارچه ای و کاربرد آن در بنا های اسکان موقت نبی نیکرویی، عباسعلی شاهرودی، سید محسن موسوی (1400)
معناشناسی برج از دید شهروندان گلشن فرضی، عباسعلی شاهرودی (1395)
نمود حالات احساسی چهره انسان در نماهای معماری و شهری امین امین خانی، عباسعلی شاهرودی، حجت امین خانی، مایکل جی اوستوالد (1395)
تاثیر انواع اشکال و فرمهای بناهای بلند بر توزیع نیروی زلزله حمیدرضا رضازاده، عباسعلی شاهرودی، احسان جهانی (1395)
Facades of buildings significantly modulate EEG signals of brain cortical lobes Parastou Naghibi Rad, abbasali shahroudi, Hamed Shabani, Kourosh Maboudi, reza lashgari (2016)
بررسی اهمیت وجود حیاط در مساجد و عناصر موجود در آن سیده فاطمه کاری پور کاری، عباسعلی شاهرودی (1394)
مغز و اعصاب و معماری: بررسی تأثیر نماها بر سیستم عصبی انسان سحر عجمی، عباسعلی شاهرودی، ماریا کرد جمشیدی (1394)
پایان نامه
امکان سنجی الگویابی از حالات و حرکات چهره انسان برای طراحی نما (نمونه موردی: غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو) امین امین خانی، مایکل جی اوستوالد، حجت امین خانی، عباسعلی شاهرودی (1395)
طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد علوم شناختی (نوروساینس) پرستو نقیبی راد، رضا لشگری، عباسعلی شاهرودی (1394)