10 فروردین 1402

عباسعلی شاهرودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / معماری
تلفن: 01135339373
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
seyedeh mahsa bagheri, abbasali shahroudi (2017) Effect of opening architectural shapes on users’ emotion with Kansei method Intelligent Buildings International: 1750-8975; 103-131
2
گلشن فرضی، عباسعلی شاهرودی، محمد جواد چائیچی (1396) روشهای پژوهشی و تولیـد محـصولات بـا ترکیبـات لومینسانس در معماری و فضاهای شهری سرامیک ایران: جلد 2 شماره 50; 39-46
3
میترا مقصودی، سید علی سیدیان، امین مهنام، عباسعلی شاهرودی (1396) بهره گیری از تکنولوژی تشخیص چهره در خلق معماری هوشمند احساس گرا: رهیافتی در بازشناسی احساسات کاربران در ادراک بصری نمای ساختمان هوشمند نامه هنرهای نمایشی و موسیقی: دوره 9- شماره 18; 99- 115
مقاله ارائه‌شده
1
نبی نیکرویی، عباسعلی شاهرودی، سید محسن موسوی (1400) مشخصات مکانیکی و هندسی بتن پارچه ای و کاربرد آن در بنا های اسکان موقت اولین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار، ایران¡ گرگان
2
گلشن فرضی، عباسعلی شاهرودی (1395) معناشناسی برج از دید شهروندان سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران¡ تهران
3
امین امین خانی، عباسعلی شاهرودی، حجت امین خانی، مایکل جی اوستوالد (1395) نمود حالات احساسی چهره انسان در نماهای معماری و شهری سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران¡ تهران
4
حمیدرضا رضازاده، عباسعلی شاهرودی، احسان جهانی (1395) تاثیر انواع اشکال و فرمهای بناهای بلند بر توزیع نیروی زلزله سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران¡ تهران
5
Parastou Naghibi Rad, abbasali shahroudi, Hamed Shabani, Kourosh Maboudi, reza lashgari (2016) Facades of buildings significantly modulate EEG signals of brain cortical lobes anfa 2016 conference, usa, san diego
6
عباسعلی شاهرودی (1395) نقدی بر شیوه تنظیم و محتوای پیش نویس الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت، الگویابی مدرن یا الگوسازی آفرینش مبنا پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایران¡ تهران
7
میترا مقصودی، عباسعلی شاهرودی (1394) مطالعه سیستم های عصبی مغز انسان به منظور بررسی تأثیر هندسه و تناسبات به کاررفته در معماری محراب مساجد در افزایش حس معنویت فضا سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، ایران¡ قزوین
8
سیده فاطمه کاری پور کاری، عباسعلی شاهرودی (1394) بررسی اهمیت وجود حیاط در مساجد و عناصر موجود در آن سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، ایران¡ قزوین
9
سحر عجمی، عباسعلی شاهرودی، ماریا کرد جمشیدی (1394) مغز و اعصاب و معماری: بررسی تأثیر نماها بر سیستم عصبی انسان همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
امین امین خانی، عباسعلی شاهرودی، حجت امین خانی، مایکل جی اوستوالد (1395) امکان سنجی الگویابی از حالات و حرکات چهره انسان برای طراحی نما (نمونه موردی: غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو)
6
7
8
9
10
پرستو نقیبی راد، عباسعلی شاهرودی، رضا لشگری (1394) طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد علوم شناختی (نوروساینس)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!