1403/04/30

رحمت عباس تبار مقری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: مازندران، بابل، بسیج 18، نرگس 4
تلفن: 09112175527

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
نقش‌یابی قدرتهای فرامنطقه‌ای در جنگ عراق علیه ایران، مبتنی بر نظریه رئالیسم رحمت عباس تبار مقری، محمد رادمرد، ابراهیم روحانی (1402)
بررسی مولفه های امنیت سیاسی درحکمرانی شایسته مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری، عارف ولی پور (1402)
مختصات اسلام سیاسی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای رحمت عباس تبار مقری، عباداله اختری (1402)
جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه امام علی )ع( مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری، سعید ذکریا پور (1401)
ژانوس مدرنیته و بازنمایی آن در رفتارشناسی سیاسی داعش رحمت عباس تبار مقری، محبوبه همتی (1401)
قدرت نرم در حکمرانی شایسته مبتنی بر اندیشه امام خمینی )ره( با تاکید بر شفافیت سعید زکریاپور، مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری (1401)
مطلوبیت حکمرانی از دیدگاه علامه طباطبایی اصغر صابریان، مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری (1400)
عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی رحمت عباس تبار مقری، شهربانو فولادی (1397)
مختصات نظم موجود و مطلوب چهانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای رحمت عباس تبار مقری، سید محمد هاشمی (1397)
نظارت بر قدرت رحمت عباس تبار مقری، فرزاد حسینی (1396)
عملیات انفال و رژیم بعث رحمت عباس تبار مقری، خسرو محمد حسین پور (1395)
انفال و مدرنیته رحمت عباس تبار مقری، خسرو محمد حسین پور (1395)
مقاله ارائه شده
جایگاه واقعه حماسه آمل در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی رحمت عباس تبار مقری، امید نائیجی (1402)
زمینه های سیاسی شورش مسلحانه کمونیستها در آمل رحمت عباس تبار مقری، فاطمه باقرزاده (1402)
مفاهیم نظری قدرت سازی در برابر تهدیدها در اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) علی سلیمان دوست، عباداله اختری، رحمت عباس تبار مقری (1401)
مبانی و مؤلفه های حکمرانی فرهنگی از منظر امام علی )ع( علی رضائی، رحمت عباس تبار مقری (1401)
گزارهشناسی معرفتسیاسی در سیره شهید قاسم سلیمانی رحمت عباس تبار مقری، مرتضی علویان، عباداله اختری (1401)
نقش امر به معروف و نهی از منکر در مشارکت سیاسی جوانان رحمت عباس تبار مقری، رقیه محمدی راد (1401)
کتاب
تحلیلی بر گذشته،حال و آینده انقلاب اسلامی ایران مرتضی علویان، غلامرضا ضابط پور کاری، رحمت عباس تبار مقری (1399)
سیره امام خمینی رحمت عباس تبار مقری، مرتضی علویان (1399)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پژوهش گری برتر رحمت عباس تبار مقری (1396)
کرسی نظریه‌پردازی
نقش اندیشمندان اسلامی نوگرا در جنگ نرم ایالات‌متحده آمریکا با تأکید بر طارق رمضان مرتضی علویان، محمد رادمرد، محمد باقر ترنکچیان، محسن عباس زاده مرزبالی، رحمت عباس تبار مقری (1402)
ژانوس مدرنیته و بازنمایی آن در رفتارشناسی سیاسی داعش رحمت عباس تبار مقری، محمد رادمرد، محمد تقی قزلسفلی، مرتضی علویان (1402)
نقش دانشگاه در امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره) مرتضی علویان، حمید رضا منیری حمزه کلایی، ملیحه نیکروش، رحمت عباس تبار مقری، محمد رادمرد (1402)
ارایه الگوی پارادایمی بایسته های تربیتی مسئولان در نظام اسلامی مبتنی بر حکمت متعالیه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره محمد اسماعیل قاسمی طوسی، رحمت عباس تبار مقری، حمید رضا منیری حمزه کلایی، حسن خدادی (1401)
مختصات نظم مطلوب جهانی از منظر آیت الله خامنه ای حسن خدادی، مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری، حسین رفیع (1401)
پیش پارادایم روح محور(عزت طلب) در روابط بین الملل( مطالعه موردی؛ جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس) رحمت عباس تبار مقری، مرتضی علویان، حسن خدادی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1400)
مدل تئوریک برای تشکیل دولت مطلوب اسلامی حسن خدادی، مرتضی علویان، رحمت عباس تبار مقری (1400)
پایان نامه
نقش ایالات متحده در شروع، تداوم و پایان جنگ تحمیلی ابراهیم روحانی، محمد رادمرد، رحمت عباس تبار مقری (1402)
جایگاه دیگری در اندیشه لویناس، آرنت و هابرماس فریبا آسه، رحمت عباس تبار مقری، محمد تقی قزلسفلی (1401)
مدل مفهومی اسلام سیاسی در تعامل و تقابل با مدرنیته در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای عباداله اختری، محسن عباس زاده مرزبالی، رحمت عباس تبار مقری (1401)
رابطه عقل و سیاست در منظومه معرفتی آیت الله جوادی آملی محمد زارع پور، رحمت عباس تبار مقری (1395)
انفال(نسل کشی کردها در عراق) و مدرنیته خسرو محمد حسین پور، رحمت عباس تبار مقری (1394)