1402/12/07
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1391)
  عنوان رساله: بررسی منابع و مصادر کتاب جامع الدول
 • کارشناسی ارشد فرهنگ و تمدن اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1361 - 1365)
  عنوان رساله: تشکیلات حکومت اسلامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله ارائه شده
آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده حسین کاظمی، رمضان مهدوی آزادبنی، سیده فاطمه محمودیان (1396)
فضای مجازی و نظام خانواده، فرصت یا تهدید سیده فاطمه محمودیان، حسین کاظمی (1396)
نقش حکومت علویان در توسعه ی مذهب تشیع در طبرستان محسن زراعتی، حسین کاظمی، فاطمه آقابراریان، نبی الله آقابراریان (1394)
ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات محسن نورائی، حسین کاظمی، خدیجه محمدی (1394)
کتاب
تاریخ مؤتلفه اسلامی حسین کاظمی، محمد حسن پورقنبر، یعقوب تابش (1398)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
بررسی دیدگاه کیت توماس درباره آسیبهای محیط زیست بر اساس گزاره های کلامی و عرفانی نهج البلاغه عباس بخشنده بالی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، حسین کاظمی (1399)
پایان نامه
بررسی جنبه های تاریخی و اعتقادی فتنه های کلامی و پیامدهای آن در جهان اسلام فرشته آقاجانزاده گودرزی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، حسین کاظمی (1400)
تطبیق دیدگاه ابن سینا و سهروردی پیرامون الگوی سلامت نفس زهرا حاجی زاده ولوکولایی، حسین کاظمی، عباس بخشنده بالی (1399)

علایق پژوهشی

 • فلسفه ی اسلامی
 • تاریخ مذاهب اسلامی
 • تاریخ ایران پس از اسلام
 • تاریخ و تمدن اسلامی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (1393 - 1395)
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی اساتید دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی از سال 1393 تا کنون (1393 - ادامه دارد)
 • رئیس کتابخانه و انتشارات دانشگاه مازندران (1367-1371) (1367 - 1371)
بیشتر