12 خرداد 1402
حسين كاظمي

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تلفن: 9111144454
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه فارابی در شکل گیری مدینه فاضله
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فارابی، مدینه فاضله ، مدینه جاهله ، مدیریت جامعه
پژوهشگران حسین کاظمی (نفر اول)

چکیده

فارابی یکی از فیلسوفان بزرگ اسلامی و پدر علم منطق به شمار می رود. وی با نوشتن کتاب " احصاء العلوم" خدمت بزرگی به جهان اسلام و پیشرفت علوم ارایه کرد.