1403/03/24
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه فارابی در شکل گیری مدینه فاضله
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فارابی، مدینه فاضله ، مدینه جاهله ، مدیریت جامعه
سال 1394
پژوهشگران حسین کاظمی

چکیده

فارابی یکی از فیلسوفان بزرگ اسلامی و پدر علم منطق به شمار می رود. وی با نوشتن کتاب " احصاء العلوم" خدمت بزرگی به جهان اسلام و پیشرفت علوم ارایه کرد.