1403/04/01
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تاریخی عقاید فرقه خوارج با گروههای تکفیری مانند داعش
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
خوارج ، گروه های تکفیری ، داعش
سال 1396
پژوهشگران حسین کاظمی

چکیده

تحلیل تاریخی عقاید فرقه ی خوارج با گروه های تکفیری مانند داعش