1403/01/25
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

مشخصات پژوهش

عنوان
فضای مجازی و نظام خانواده، فرصت یا تهدید
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فضای مجازی، نظام خانواده، فرصت، تهدید
سال 1396
پژوهشگران سیده فاطمه محمودیان ، حسین کاظمی

چکیده

فضای مجازی و نظام خانواده، فرصت یا تهدید