12 خرداد 1402
حسين كاظمي

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تلفن: 9111144454
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص و ظرفیت های علمی و تمدن سازی دین اسلام
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دین اسلام، تمدن اسلامی، ظرفیت تمدن سازی، دولت اسلامی.
پژوهشگران حسین کاظمی (نفر اول)

چکیده

تمدن اسلامی از عقاید و ایده های نوین اسلام نشآت گرفته است. یکی از خواص و مزیت های اسلام ظرفیت تمدن سازی آن است. رسول خاتم (ص) پس از هجرت به مدینه، با وضع قوانین اجتماعی و پیوند میان افراد و قبایل مدینه اخوت دینی، نظام شهروندی و حقوق فردی و جمعی را تبیین نمود. سپس با الهام از قرآن کریم و بنای مساجد و مراکز آموزشی، ایده ی برتری علمی و اخلاقی را ترویج دادند تا با استفاده از دین و علم، اصول و قواعد تمدن اسلامی را بنیان نهند. بررسی های تاریخی ادیان الهی حاکی از آن است که این ادیان هرکدام سهمی در ایجاد تمدن های بشری داشته اند. به همین دلیل آثار و نشانه های تمدن های دینی به ویژه تمدن اسلامی به روشنی در دنیای متمدن امروزی قابل مشاهده است. خاصیت علمی و تمدن سازی دین اسلام مانع از بهره مندی تمدن اسلامی از تمدن های پیشین مانند تمدن ایرانی، تمدن مصری، تمدن یمنی و تمدن یونانی نبوده است. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد بیان خاصیت ها و ظرفیت های علمی و تمدن سازی دین اسلام می باشد.