12 خرداد 1402
حسين كاظمي

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تلفن: 9111144454
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حکمت ، ارزش اخلاقی ، روایات
پژوهشگران محسن نورائی (نفر اول) ، حسین کاظمی (نفر دوم) ، خدیجه محمدی (نفر سوم)

چکیده

ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات حکمت یکی از بالاترین مراتب کمال انسان و بازدارنده او از ارتکاب اشتباه است. اهمیت و والایی حکمت سبب شده تا به موضوع مشترک برای مطالعه دانشمندان رشته های گوناگون علوم اسلامی و انسانی بدل گردد. نوشتار حاضر که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای سامان یافته می کوشد تا با بررسی و تحلیل آموزه های معتبر اسلامی، برخی از ابعاد موضوع حکمت را از منظر روایات معصومان (ع) به بحث نشیند. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان ارزشهای اخلاقی و حکمت است. بر اساس تعالیم معصومان (ع)؛ پایبندی به ارزش های اخلاقی یکی از مهم ترین راههای نیل به حکمت محسوب می شود. بعضی از مهمترین ارزشهای اخلاقی مرتبط با حکمت که در روایات مطرح شده است عبارتند از؛ عدم توجه به خواهش نفس، دوری از آزمندی و طمع و نیز رویگردانی از دنیای مذموم.