1403/03/31
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حکمت ، ارزش اخلاقی ، روایات
سال 1394
پژوهشگران محسن نورائی ، حسین کاظمی ، خدیجه محمدی

چکیده

ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات حکمت یکی از بالاترین مراتب کمال انسان و بازدارنده او از ارتکاب اشتباه است. اهمیت و والایی حکمت سبب شده تا به موضوع مشترک برای مطالعه دانشمندان رشته های گوناگون علوم اسلامی و انسانی بدل گردد. نوشتار حاضر که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای سامان یافته می کوشد تا با بررسی و تحلیل آموزه های معتبر اسلامی، برخی از ابعاد موضوع حکمت را از منظر روایات معصومان (ع) به بحث نشیند. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان ارزشهای اخلاقی و حکمت است. بر اساس تعالیم معصومان (ع)؛ پایبندی به ارزش های اخلاقی یکی از مهم ترین راههای نیل به حکمت محسوب می شود. بعضی از مهمترین ارزشهای اخلاقی مرتبط با حکمت که در روایات مطرح شده است عبارتند از؛ عدم توجه به خواهش نفس، دوری از آزمندی و طمع و نیز رویگردانی از دنیای مذموم.