1403/03/31
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

مشخصات پژوهش

عنوان
تاریخچه اقتصاد مقاومتی صدر اسلام
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
تاریخ اسلام، صدر اسلام
سال 1399
پژوهشگران حسین کاظمی

چکیده

جغرافیای اقتصادی شبه جزیره عرب، وضعیت فرهنگی و اخلاق عمومی اعراب، اهمیت و فلسفه ی وضع زکات، جزیه، خراج، ربا، تأمین اجتماعی، مسائل اقتصادی و مأموران مالیاتی عصر رسول اکرم (ص)، ترتیب بیت المال، اصلاح پول و ضرب سکّه در اسلام، بیت المال ومصارف درآمدهای بیت المال و عناوین دیگری که مربوط به موضوع کتاب می شود. بدیهی است برای تأمین و تنظیم این متون به کتاب ها و منابع معتبری نیاز بوده که طیّ سال ها تجربه و تدریس توانستم به آن ها مراجعه کنم و از هر بوستانی شاخه گلی برچینم. در پایان کتاب حاضر منابعی که مورد استفاده قرار گرفته ذکر شده است.