1403/01/25
حسین کاظمی

حسین کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111144454

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
سال 1396
پژوهشگران حسین کاظمی ، رمضان مهدوی آزادبنی ، سیده فاطمه محمودیان

چکیده

آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده