1403/05/03
علی اکبر جهانی

علی اکبر جهانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9113110071

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری محمد رضا امینی، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1402)
وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا) زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1402)
بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1401)
اناطه عزل به اذن زوجه از دیدگاه مذاهب خمسه محمد سرمستی، علی اکبر جهانی (1401)
طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی مرتضی حاجی زاده، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1400)
واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی علی رضانژاد، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1400)
بررسی تعارض تبصره ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی با استقالل قاضی مجتهد طاهره فرمنش، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1400)
بررسی مبانی آرای شاذ و متفردات ابن ادریس حلی مریم غفوری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1399)
بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397)
تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1397)
مقاله ارائه شده
نقش توبه در حدود از دیدگاه فریقین علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی، فرزانه آقاجان نسب فوکلایی (1397)
کتاب
تنقیب الاصول علی اکبر جهانی (1395)
سخنرانی
پایان نامه
بررسی فقهی و حقوقی معاملات در اختلالات روانی خلقی و شخصیتی زهره بقیعی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1402)
بررسی فقهی و حقوقی ترک فعل در تحقق قتل عمد فاطمه طالبی آزاد بنی، علی اکبر جهانی (1401)
بررسی مساله اشتباه در هدف از منظر فقه فریقین و حقوق جزا سید محمد جواد میرنژاد، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1401)
بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقود سمیه رحمانی زاده، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1400)
بررسی کلاهبرداری در فقه فریقین معصومه اسماعیلی، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1400)
بررسی ضمان پزشک در فقه فریقین ابوطالب نوری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1400)
بررسی فقهی مسئولیت حکومت و جامعه اسلامی در برابر کودکان نامشروع و بی سرپرست مصطفی یازرلو، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1400)
بررسی فقهی، حقوقی کار اجباری زندانیان سکینه نعمائی حیرتی، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1400)
بررسی فقهی اشتباهات و تسامحات قانونی مدنی در مبحث ارث فائزه احمدی فیروزجایی، علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی (1400)
مقارنه مبحث شهرت در دو مکتب اصولی نجف و قم محمد مهدی حسین پور حیدری، علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی (1400)
استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق طاهره فرمنش، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1399)
بررسی مبانی آراء غیر مشهور ابن ادریس حلی مریم غفوری، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1398)
بررسی سفر و وطن از دیدگاه فقه فریقین هادی یوسفی رمی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1397)
بررسی ماهیت و آثار تدلیس در فقه فریقین کبری مقصودی، علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی (1397)
نقش توبه در مجازات در فقه فریقین فرشید رجبی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397)
انفساخ عقد و مصادیق آن از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران زینب محمدی کلهری، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی فقهی و حقوقی احکام و آثار مقبوض به عقد فاسد در معاملات نوظهور حامد جاهد پورد، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی تطبیقی مهریه و نفقه در فقه امامیه و شافعیه حدیثه نجفی ایوکی، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی احکام اختصاصی زنان (کیفری حقوقی) افسانه محمودی بنه زمینی، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1396)
بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال احمد قاسمی گودرزی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1396)
بررسی وجوب نفقه اقارب در فقه فریقین سلیمه رحمانی تیرکلایی، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1396)
بررسی فقهی و حقوقی ازداوج با بیگانگان نگین رحمانی، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1396)
بررسی فقهی_ حقوقی قاعده نفی عسر و حرج در حقوق خانواده خاطره مازندرانی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1396)
بررسی تطبیقی زنا از مباحث شرح لمعه، جواهر الکلام، ریاض المسائل و تحریر الاحکام عبد الرزاق نریمانی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1396)
بررسی تطبیقی تسری جنایت در فقه و حقوق موضوعه سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی، علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی (1396)
سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه وحقوق موضوعه نسیم آذرنیوند، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1396)
بررسی فقهی مضاربه از نگاه جامع المقاصد، شرح لمعه ، جواهر الکلام محمد عبدالله زاده چاری، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1395)

گالری تصاویر

عکس پرسنلی