06 فروردین 1402
علي اكبر جهاني

علی اکبر جهانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 9113110071
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مرتضی حاجی زاده، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1400) طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی: 52; 291-313
2
علی رضانژاد، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1400) واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی پژوهش های فقهی: 3; 821-847
3
طاهره فرمنش، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1400) بررسی تعارض تبصره ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی با استقالل قاضی مجتهد مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 24; 351-384
4
فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397) بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 19; 161-184
5
فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397) بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 55; 97-118
6
سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1397) تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 51; 33-52
مقاله ارائه‌شده
1
علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی، فرزانه آقاجان نسب فوکلایی (1397) نقش توبه در حدود از دیدگاه فریقین کنفرانس ملی توسعه اجتماعی، ایران¡ اهواز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید محمد جواد میرنژاد، سعید ابراهیمی، علی اکبر جهانی (1401) بررسی مساله اشتباه در هدف از منظر فقه فریقین و حقوق جزا
2
سمیه رحمانی زاده، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1400) بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقود
3
معصومه اسماعیلی، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1400) بررسی کلاهبرداری در فقه فریقین
4
ابوطالب نوری، علی اکبر جهانی، محمد محسنی دهکلانی (1400) بررسی ضمان پزشک در فقه فریقین
5
مصطفی یازرلو، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1400) بررسی فقهی مسئولیت حکومت و جامعه اسلامی در برابر کودکان نامشروع و بی سرپرست
6
سکینه نعمائی حیرتی، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1400) بررسی فقهی، حقوقی کار اجباری زندانیان
7
فائزه احمدی فیروزجایی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1400) بررسی فقهی اشتباهات و تسامحات قانونی مدنی در مبحث ارث
8
محمد مهدی حسین پور حیدری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1400) مقارنه مبحث شهرت در دو مکتب اصولی نجف و قم
9
طاهره فرمنش، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1399) استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق
10
مریم غفوری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1398) بررسی مبانی آراء غیر مشهور ابن ادریس حلی
11
هادی یوسفی رمی، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1397) بررسی سفر و وطن از دیدگاه فقه فریقین
12
کبری مقصودی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1397) بررسی ماهیت و آثار تدلیس در فقه فریقین
13
فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397) نقش توبه در مجازات در فقه فریقین
14
زینب محمدی کلهری، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1397) انفساخ عقد و مصادیق آن از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
15
حامد جاهد پورد، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397) بررسی فقهی و حقوقی احکام و آثار مقبوض به عقد فاسد در معاملات نوظهور
16
حدیثه نجفی ایوکی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1397) بررسی تطبیقی مهریه و نفقه در فقه امامیه و شافعیه
17
افسانه محمودی بنه زمینی، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1396) بررسی احکام اختصاصی زنان (کیفری حقوقی)
18
احمد قاسمی گودرزی، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1396) بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال
19
سلیمه رحمانی تیرکلایی، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1396) بررسی وجوب نفقه اقارب در فقه فریقین
20
نگین رحمانی، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1396) بررسی فقهی و حقوقی ازداوج با بیگانگان
21
خاطره مازندرانی، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1396) بررسی فقهی_ حقوقی قاعده نفی عسر و حرج در حقوق خانواده
22
عبد الرزاق نریمانی، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1396) بررسی تطبیقی زنا از مباحث شرح لمعه، جواهر الکلام، ریاض المسائل و تحریر الاحکام
23
سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1396) بررسی تطبیقی تسری جنایت در فقه و حقوق موضوعه
24
نسیم آذرنیوند، علی اکبر جهانی، سعید ابراهیمی (1396) سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه وحقوق موضوعه
25
محمد عبدالله زاده چاری، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1395) بررسی فقهی مضاربه از نگاه جامع المقاصد، شرح لمعه ، جواهر الکلام
کتاب
1
علی اکبر جهانی (1395) تنقیب الاصول شابک:978_600_7603_42_0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
علی اکبر جهانی (1394) بررسی فقهی،کلامی مبانی فرقۀ وهابیبت دانشگاه مازندران

گالری تصاویر

عكس پرسنلي