16 خرداد 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

علایق پژوهشی

  • مدیریت رفتار سازمانی- ،بازاریابی و رفتار مصرف کننده، رهبری، کارآفرینی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Nabil Al-Ziyadi Nabil Al-Ziyadi, morteza movaghar, Mohsen Alizadeh sani (2022) INVESTIGATING THE IMPACT OF JUSTICE AND TRUST ON THE RESILIENCE OF HUMAN RESOURCES AND THE MAINTENANCE AND SUSTAINABILITY OF HUMAN RESOURCES (CASE STUDY: EMPLOYEES OF THE GENERAL WATER DEPARTMENT OF MOTHNI PROVINCE, IRAQ) World Bulletin of Management and Law: Volume-14, September-2022; 62-83
2
zohreh Amooee, morteza movaghar, Bahareh Abedin (2022) Investigating Effective Organizational Leadership’s Indicators in Covid19 Crisis Management International Journal of Management, Accounting and Economics: 94; 300-321
3
morteza movaghar, Mahyar Barari, Mohammad Safari (2021) Knowledge-Oriented Leadership and Sales Performance: The Mediating Effects of Market Orientation, Innovative Organizational Culture, and Innovation Implementation Journal of International Marketing Modeling: 2(2); 115-126
4
مریم دهقان، مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی (1400) بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش ‏میانجی رفتار پیشاهنگی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی: 10; 87-112
5
مرتضی موقر، محسن علیزاده، عباس پنبه کار (1398) شناسایی و اولویت بندی شاخص های موفقیت در مذاکره تجاری با روسها پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 21; 153-177
6
طاهره اخلاقی، محسن علیزاده ثانی، مرتضی موقر (1397) تأثیر تعهد سازمانی و ارتباط با مشتری بر نیت اخلاقی کارکنان: نقش میانجی فنون خنثا سازی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: دوره 8 شماره 2; 19-37
7
آتنا بلبل امیری، مرتضی موقر، میثم شیرخدایی (1396) تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش اخلاق در علوم و فناوری: 12; 67-76
8
خاطره پورآهنگریان، مرتضی موقر، میثم شیرخدایی (1395) نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی: 6; 1-8
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی موقر، رضا رحمانی، محسن علیزاده ثانی (1401) رابطه بین رهبری تحول‎آفرین و نوآوری سازمانی در سازمان‎های دولتی ایران هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران¡ سیستان و بلوچستان
2
سمیرا عالی، مرتضی موقر (1400) مروری بر شایستگیها و قابلیتهای کلیدی منابع انسانی در سازمانهای دولتی سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، ایران¡ سمنان
3
زهره عموئی، مرتضی موقر، بهاره عابدین (1400) رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت، ایران¡ تهران
4
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400) آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت، ایران¡ تهران
5
فریده رحمانی، مرتضی موقر (1400) تبیین شاخص های موفقیت در وب سایت های گردشگری دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
6
فریبا غلامی اول، مرتضی موقر (1400) تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین برتیم ها دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
7
شاهین کریمیان، مرتضی موقر (1399) تأثیر ارزش ادراک شده مصرف کننده و نفوذ اجتماعی بر قصد خرید برندهای خارجی لوازم آرایشی و بهداشتی با میانجی گری ارزش اجتماعی دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
8
مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی، فروغ محمدی (1399) تاثیر رویکرد کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه کارکتان(مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاههای استان مازندران) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
9
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مریم دهقان (1398) تحلیل کیفیت ارتباط فرد-سازمان و رفتار نوآورانه ی کارکنان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
10
مرتضی موقر، محسن علیزاده، زینب اندواری (1398) بررسی نقش رهبری امنیت مدار در رفتارهای اخلاقی کارکنان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
11
مریم دهقان، مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی (1398) بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه با میانجیگری کیفیت ارتباط فرد–سازمان پنجمین همایش کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، ایران¡ بابلسر
12
مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی، عباس پنبه کار (1397) شناسایی و تبیین عوامل فرهنگی در مذاکره تجاری با روس ها کنفرانس ملی رهیافتهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
13
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، سید محمد حسینی ایمنی (1397) نوع شناسی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی، ایران¡ تهران
14
هانیه شعبانی، مرتضی موقر، محسن علیزاده ثانی (1396) بررسی معیارهای رهبری اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، ایران¡ رامسر
15
سیده مقدسه موسی زاده موسوی، محسن علیزاده، مرتضی موقر (1396) تاثیر تعهد حرفه ای بر تعهد سازمانی سومین کنفرانس چالش های نوین درمدیریت و کسب و کار، ایران¡ اردبیل
16
مرتضی موقر، محمد رضا طبیبی، فاطمه ایزدی (1396) مطالعه تطبیقی برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفته، ایران¡ مشهد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!