06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات
پژوهشگران زهره عموئی (نفر اول) ، مرتضی موقر (نفر دوم) ، بهاره عابدین (نفر سوم)

چکیده

رهبری کسب و کار در بحران، مروری بر ادبیات