06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی معیارهای رهبری اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری اخلاقی، اخلاق اسلامی، سیره امام صادق(ع)
پژوهشگران هانیه شعبانی (نفر اول) ، مرتضی موقر (نفر دوم) ، محسن علیزاده ثانی (نفر سوم)

چکیده

رهبری اخلاقی، یکی از رویکردهایی است که در دهههای پایانی قرن بیستم میلادی، به طور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگیهای رهبری اخلاقی بر مبنای سیره امام صادق علیه السلام میباشد.روش پژوهش بکار رفته، توصیفی کیفی از نوع تحلیل - محتوا است، که با بکارگیری این روش به تحلیل احادیث و روایات امام صادق)ع(، از کتاب مسندالامام صادق علیه السلام و چهار جلد اصول کافی، پرداخته شد، و در طی جمعآوری دادهها، 0222 روایت بررسی شد، که 0255 نکته کلیدی، و سپس 460 زیرمقوله، و 02 مقوله استخراج گردید، و در انتهای این پژوهش، مقولهها به ویژگیها و رفتارهای سلبی ایجابی تقسیم بندی گردید