1402/12/05
سید رضا نبوی

سید رضا نبوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-2605-6710
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35213806100
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: گروه شیمی کاربردی-دانشکده شیمی-پردیس دانشگاه مازندران-بابلسر
تلفن: 01135302397

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1379 - 1382)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1383 - 1388)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Sensitivity Analysis of Multi-Criteria Decision-Making Methods for Engineering Applications Seyed Reza Nabavi, Zhiyuan Wang, Gade Pandu Rangaiah (2023)
Simulation Multi-Objective Particle Swarm Optimization of a Crude Oil Distillation Unit Ahmed Fadhil Jumaah, Ali Amoiee, Seyed Reza Nabavi (2023)
Multi‑objective particle swarm optimization of industrial natural gas dehydration process Ali Sameer Ismail Al-Jammali, Ali Amoiee, Seyed Reza Nabavi (2023)
Fabrication of PAN/PA6//rGO-TiO2 electrospun nanofibers membrane with self-cleaning performance under visible-light Fatemeh Ebrahimi Sarvineh Baghi, Seyed Reza Nabavi, Abdollah Omrani (2023)
Step by Step Modification of Electrospinning Process to Fabricate Ultra-Fine Dextran Nanofibers Hamed Salimi-Kenari, Mehdi Barari, Seyed Reza Nabavi, Atefeh Mousavi Anejeh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023)
Environmental assessment of carbon dioxide methanation process using mixed metal oxide and zeolite-supported catalysts by life cycle Ali Sayyah, Elham Mahmoudi, Samira Farhoudi, Gamze Behmenyar, Abdullah Zahid Turan, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi (2022)
SIMULATION OF MULTICOMPONENT DIFFUSION IN POROUS MEDIA USING PORE-NETWORK MODEL Nima Gholizadel, Ali Amoiee, Seyed Reza Nabavi (2020)
بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید فاطمه بشیری کیوی، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1399)
Prediction of the Presence of Lipid Derivatives in Follicular Fluid and Reproductive Outcome among Infertile Women by MALDI Mass Spectrometry Method Parvaneh Mirabi, Mohammad Javad Chaeichi, Sedighe Esmaeilzadeh, Seyed Reza Nabavi, Seyed Gholam Ali Jorsarayi, mahjoobeh ehsani (2017)
Preparation of NiO nanofibers by electrospinning and their application for electro-catalytic oxidation of ethylene glycol Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2017)
Optimization of Facility Layout of Tank farms using Genetic Algorithm and Fireball Scenario Seyed Reza Nabavi, Amir Taghipour, Abolghasem Mohamadpour gorji (2016)
An intelligent approach to design and optimization of M-Mn/H-ZSM-5 (M: Ce, Cr, Fe, Ni) catalysts in conversion of methanol to propylene Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Reza Alizadeh, Masoud Navaei Shirazi, Behrang Izadkhah (2016)
Effect of second metal on the selectivity of Mn/H-ZSM-5 catalyst in methanol to propylene process Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Masoud Navaei Shirazi, Reza Alizadeh (2015)
Development of a New Kinetic Model for Methanol to Propylene Process on Mn/H-ZSM-5 Catalyst Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Ali Farzi, Masoud Navaei Shirazi (2014)
مروری بر روش های کاتالیز ترکیبی در طراحی کاتالیزورهای ناهمگن سید رضا نبوی، توحید محمودی بادیکی، علیقلی نیایی (1392)
Kinetic Study of Methanol to Propylene Process on High Silica H-ZSM5 Catalyst Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Ali Farzi (2013)
Neuro-genetic aided design of modified H-ZSM-5 catalyst for catalytic conversion of methanol to gasoline range hydrocarbons Aligholi Niaei, Tohid Mahmuodi Badiki, Seyed Reza Nabavi, Dariush Salari, Behrang Izadkhah, Nagihan C¸Aylak (2013)
Optimization and statistical modeling of catalytic oxidation of 2-propanol over CuMnmCo2−mO4 nano spinels by unreplicated split design methodology Seyed Ali Hosseini, Aligholi Niaei, Dariush Salari, Raimundo Vieira, Shamil Sadigov, Seyed Reza Nabavi (2013)
Design and optimization of Bi-metallic Ag-ZSM5 catalysts for catalytic oxidation of volatile organic compounds Behrang Izadkhah, Seyed Reza Nabavi, Aligholi Niaei, Dariush Salari, Tohid Mahmuodi Badiki, Nagihan C¸Aylak (2012)
مقاله ارائه شده
جداسازی موثر مخلوط گازی CO2/N2 توسط غشای نانوکامپوزیتی Pebax/Perlite هانیه آرین فرد، سید رضا نبوی، سیده ساجده جعفریان امیری، الهه احمدی فیجانی (1402)
ساخت غشا پلی اتر سولفون/زغال زیستی و استفاده از آن در فرایند نمک زدایی از آب میلاد شیخ اوغلی، سید رضا نبوی، سلمان احمدی اسب چین (1402)
مواد تغییر فاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی حرارتی: تاثیر کسر حجمی فاز پراکنده بر خواص حرارتی سیده پانته آ حسینی لرگانی، حامد سلیمی کناری، احمدعلی ربیع نتاج درزی، سید رضا نبوی (1402)
A review on synthesis and applications of ZIF-67 Maedeh Naseraei, Hassan Adeli, Seyed Reza Nabavi, Hamed Salimi-Kenari (2023)
تولید سوخت زیستی از جلبک کلادوفورا با استفاده از فرآیند مایع سازی هیدروترمال مائده ملکی، سید رضا نبوی، سیده ساجده جعفریان امیری (1402)
شبیه سازی فرآیند شیرین سازی آب با استفاده از انرژی زیست توده سامان نوروزیان، سید رضا نبوی، سیده ساجده جعفریان امیری (1401)
شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند گازی سازی زیست توده جلبکی برای تولید گاز سنتز سیامک بابانژاد خواجه بلاغ، سید رضا نبوی، علی اکبر عموئی (1401)
تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده PA6/NH2-MIL101(Fe) بهاره رضا زاده، سید رضا نبوی، عبد اله عمرانی (1401)
Phase Change Material Nanoemulsions for Thermal Energy Storage: Effect of Dispersed Volume Fraction on Thermal Performance Seyedeh Pantea Hosseini Largani, Hamed Salimi-Kenari, Seyed Reza Nabavi, A.A.R Darzi (2023)
تهیه زغال زیستی با تخلخل بالا با استفاده از پیرولیز دو مرحله ای زیست توده باگاس حسن نازبخش، سید رضا نبوی، سیده ساجده جعفریان امیری (1401)
اندازه گیری غلظت گونه های فعال شیمیایی OH,H2O2, O3, NO2,NO3 در آب فعال شده با پلاسما حسین هدایتی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سید رضا نبوی، مائده قاسمی مطلق (1400)
اصلاح غشا الکتروریسی شده بر پایه پلی آکریلونیتریل با نانوذرات SiO2 و کاربرد آن ها در حذف رنگ فاطمه ابراهیمی سروینه باغی، عبد اله عمرانی، سید رضا نبوی (1398)
Visible-light-active Photocatalytic Microreactor with Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers Bed for Degradation of Dyes in Water Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018)
Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers as an Effective Visible-light-active Photocatalyst Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018)
بررسی شبیه­ سازی بیوراکتورهای غشایی برای تصفیه­ پساب فاطمه رحیمی، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1396)
Preparation of chitosan microparticles by electrospray method Atefeh Mousavi Anejeh, Seyed Reza Nabavi (2016)
SYNTHESIS OF NiO, Co2O3 AND NiCo2O4 NANOFIBERS BY ELECTROSPINNING Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016)
Synthesis of NiO, Co2O3 and Co2O3 nanofibers by electrospinning Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016)
شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست کروی شکل سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید امین حسینی (1395)
سنتز نانوذرات TiO2/Ce و بررسی حذف فتوکاتالیسی رنگ DB71 محمود عباسی، سید رضا نبوی، مریم روحی لیچاهی (1395)
بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395)
بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395)
مروری بر مدلسازی شبکه - حفره برای حذف مرکاپتان از خوراک های مایع و گازی علی اکبر عموئی، نیما قلی زاده بی بالان، سید رضا نبوی (1395)
Preparation of poly (vinyl alcohol)/cupric acetate nanofibers by electrospinning method: Applications for hydrazine hydrate electrooxidation Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2015)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
کاربرد کامپیوتر در شیمی عبدالحسین ناصری، سید رضا نبوی، مهتاب پیروزمند، ساحله شیخی زاده میزان (1395)
Applications of Metaheuristics in Process Engineering Shivom Sharma, Seyed Reza Nabavi, Gade Pandu Rangaiah (2013)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تولید سوخت زیستی از ماکروجلبک کلادوفورا با استفاده از فرآیند کاتالیستی HTL مائده ملکی، سیده ساجده جعفریان امیری، سید رضا نبوی (1402)
تهیه بیودیزل از روغن جلبک با استفاده از کاتالیست زغال زیستی سنتز شده از پوسته ی چوبی گردو محمد محمد علی زاده، سیده ساجده جعفریان امیری، سید رضا نبوی (1402)
Preparation of polyamide6/activated carbon composite nanofibers for adsorption of some organic dyes from wastewater Karrar Ali Hussein Alh Baig, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Seyed Reza Nabavi (2023)
نانوامولسیون‌های مواد تغییرفاز دهنده با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی: اثر شرایط امولسیون‌سازی بر روی پایداری و عملکرد حرارتی سیده پانته آ حسینی لرگانی، سید رضا نبوی، احمدعلی ربیع نتاج درزی، حامد سلیمی کناری (1402)
حذف دی بنزوتیوفن از سوخت مایع مدل با استفاده از جاذب کربنی نیتروژن دار افسانه طبیعی، عفت کیانپور، سید رضا نبوی، عبد اله عمرانی (1401)
ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله، محمود عباسی، سید رضا نبوی (1396)
شبیه سازی CFD یک بیوراکتور غشایی برای تصفیه ی پساب فاطمه رحیمی، سید رضا نبوی، علی اکبر عموئی (1396)
تهیه نانوچندسازه زئولیت A/سدیم آلژینات و کاربرد آن برای نرم سازی آب المیرا قدمنان، یعقوب صرافی، محمود عباسی، سید رضا نبوی (1395)
تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی مهدی براری، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله، حامد سلیمی کناری (1395)
مدل سازی جذب ترکیبات گوگردار با استفاده مدل شبکه حفره نیما قلی زاده بی بالان، سید رضا نبوی، علی اکبر عموئی (1395)
شرکت در برنامه‌های بازدید از جامعه و صنعت

علایق پژوهشی

  • نانوتکنولوژی پلیمرها
  • کاتالیست و مهندسی واکنشهای شیمیایی
  • مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
بیشتر