1403/03/25
مختار صالحی

مختار صالحی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 011355302113

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
راهبرد آسیایی اتحادیه اروپا و نقش موازنه گر هند فاطمه قلی نژاد برنجستانکی، مختار صالحی (1401)
راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه ( مطالعه موردی انگلستان و فرانسه2011 - 2018) رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399)
راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه مطالعه موردی انگلستان و فرانسه رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399)
آینده روابط اروپای پسابرگزیت با ایران مختار صالحی، آرش قدرتی فر (1398)
بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشنگتن مختار صالحی، فرامرز حسن زاده (1395)
مقاله ارائه شده
کتاب
سخنرانی
مناسبات چین و آمریکا مختار صالحی (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
انقلاب یا اصلاح: دوگانه روشنفکری عصر پیشامشروطه محمد رادمرد، مختار صالحی، محسن عباس زاده مرزبالی، محمد تقی قزلسفلی (1402)
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید علی اکبر جعفری، محمد رادمرد، رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، مختار صالحی (1402)
تأثیر تحریم های اقتصادی بر تورم و تولید در جمهوری اسلامی ایران علی اکبر جعفری، محمد رادمرد، رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، مختار صالحی (1402)
انقلاب یا اصلاح؛ دوگانه پیش روی روشنفکران عصرپیشامشروطه محمد رادمرد، مختار صالحی، محمد تقی قزلسفلی، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
نشریات
سیاست و روابط بین الملل، سال 1396 علی اکبر جعفری، علی اکبر جعفری، مختار صالحی (1396)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
راهبرد خروج آمریکا از افغانستان و امنیت جمهوری اسلامی ایران محمد شمشیربند، علی اکبر جعفری، مختار صالحی (1402)
چین و سیاست تنوع منابع در راستای تضمین امنیت انرژی زهرا رنجبر ورندی، مختار صالحی، حسین رفیع (1402)
راهبرد امنیتی مستقل و منافع ملی ایران در غرب آسیا محمد نادری چلاو، مختار صالحی، علی اکبر جعفری (1402)
راهبرد هسته‌ای آمریکا و اسراییل در خاورمیانه و امنیت ملی ایران سجاد چراغیان، مختار صالحی، علی اکبر جعفری (1402)
زمینه و الگوبرداری ز مدل توسعه چین در ایران امید محمدی، محمد تقی قزلسفلی، مختار صالحی (1402)
جایگاه اروپای شرقی در رقابت‌های اتّحادیه اروپا و روسیه شکیلا زارعی، محمد تقی قزلسفلی، مختار صالحی (1402)
تحول سیاسی و تأثیر آن بر قدرت نفتی عراق محمد جبار حسین، مختار صالحی، حسین رفیع (1402)
تأثیر تحریم های نفتی بر امنیت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران محسن شیرزادی، مختار صالحی، علی اکبر جعفری، حسین رفیع (1402)
بررسی راهبرد امریکا نسبت به اروپا در دوره ترامپ با تاکید بر ناتو محدثه رجبی، علی اکبر جعفری، مختار صالحی (1401)

علایق پژوهشی

  • روش تحقیق
  • سیاست های قدرتهای بزرگ
  • دیپلماسی اقتصادی
  • اتحادیه اروپا
  • اقتصاد سیاسی بین الملل
  • سیاست خارجی ایران
  • تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
بیشتر