16 خرداد 1402
محمد تقي اسماعيل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن وحدیث
تلفن: 9112174569
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم قرآن وحدیث ، قم ، ایران (1380 - 1385)
    عنوان رساله: مبانی وروشهای تفسیری امام رضا(ع)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مصطفی رحیمی، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1400) معاییر صقل و قیاس صحة الروایات التفسیریة آداب الکوفة: 47; 421-436
2
محسن جهاندیده، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، سید محسن موسوی (1394) بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید کتاب قیم: 13; 7-24
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نسرین آقابابایی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) تاثیر شناخت انسان بر تربیت فردی و اجتماعی با تاکید بر آموزه های قرآنی
2
مصطفی رحیمی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1399) بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
3
زهره زمانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1396) نقد وبررسی کتاب ردودالقرطبی علی الشیعه نوشه ابی عبیده مشهور بن حسن آل سلمان
4
سید مهدی حسینی شیروانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1396) فلسفه تاریخ در نهج البلاغه
5
فرزانه داداشی، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1395) سیر تطور تفسیر عقلی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم قرآن وحدیث (1389 - 1393)
بیشتر