1403/03/24
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شناخت انسان بر تربیت فردی و اجتماعی با تاکید بر آموزه های قرآنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزه های قرآنی، شناخت انسان، تربیت فردی، تربیت اجتماعی
سال 1400
پژوهشگران نسرین آقابابایی(دانشجو)، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی(استاد مشاور)، محمد تقی اسماعیل پور معلَم(استاد راهنما)

چکیده

تربیت زمینۀ رشد معنوی و شخصیتی انسان را به وجود می آورد و شناخت انسان مهم ترین امر در جهت گیری تربیت هر انسانی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی تأثیر شناخت انسان بر تربیت فردی و اجتماعی با تأکید بر آموزه های قرآنی پرداخته است. برخی از اهمّ ره آورد پژوهش حاضر این است که: تربیت فردی متربی با تأثیر گرفتن از شناخت انسان به گونه ای می شود که او نیل به خدا داشته و خدای خویش را می شناسد؛ از اینرو تربیت او متعالی می شود و از رذایل دوری کرده به تقویت فضایل می پردازد، متربی با این شناخت به بینش صحیح و درک و آگاهی از هدف آفرینش خود می رسد و خود را در مسیر درست زندگی قرار می دهد و نظام فکری خود را اصلاح کرده و پرورش خود را هماهنگ با اصل انسانیت و فطرت خود قرار می دهد و برای رسیدن به کمال نامحدود تلاش می کند؛ روحیۀ حق طلبی را در خود پرورش داده و به آن ارتقاء می بخشد، در نتیجه او به مکتب رسولان الهی که حق هستند یقین پیدا می کند و در مسیر آن ها گام بر می دارد و خود را از نقص به کمال نهایی می رساند، از طرفی با این شناخت او دارای روحیۀ اجتماعی و سازگاری اجتماعی می شود و با دیگران سازگاری داشته و با آن ها در مسائل مهم مشارکت می کند و خود را فردی مسئول می داند و همنوعان خود را دوست داشته و به آنها عشق می ورزد و با دیگران در کارها از جمله کارهای مهم و خدا پسندانه همکاری می کند و از هر کاری که موجب اذیت و آزار دیگران باشد دوری می گزیند و در ارتباط با آنها اصل عدالت را رعایت می کند و از مسیر حق و حقیقت خارج نمی شود؛ حتّی اگر قرار گرفتن در این مسیر به ضرر خودش تمام شود.