1402/12/06
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات پژوهش

عنوان
بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
سال 1399
پژوهشگران محمد تقی اسماعیل پور معلَم(استاد مشاور)، محمد شریفی(استاد راهنما)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)، مصطفی رحیمی(دانشجو)

چکیده

بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)