1403/03/02
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات پژوهش

عنوان
أسس التعلیم الاسلامی فی القرآن والسنه النبویه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
أسس التعلیم الاسلامی فی القرآن والسنه النبویه
سال 1402
پژوهشگران احمدثامر الزبیدی(دانشجو)، محمد تقی اسماعیل پور معلَم(استاد مشاور)، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی(استاد راهنما)

چکیده

أسس التعلیم الاسلامی فی القرآن والسنه النبویه