1403/03/02
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات پژوهش

عنوان
سیر تحول انسان عرفی به انسان قرآنی
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
سیر تحول انسان عرفی به انسان قرآنی
سال 1400
پژوهشگران محمد شریفی ، حبیب اله حلیمی جلودار ، محمد تقی اسماعیل پور معلَم

چکیده

سیر تحول انسان عرفی به انسان قرآنی