12 خرداد 1402
محمد تقي اسماعيل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن وحدیث
تلفن: 9112174569
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اعجاز قرآن كريم از ديدگاه شيخ مفيد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قرآن کریم؛ شیخ مفید؛ اعجاز؛ صرفه؛ فصاحت؛ اخبار غیبی
مجله کتاب قیم
شناسه DOI
پژوهشگران محسن جهاندیده (نفر اول) ، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (نفر دوم) ، سید محسن موسوی (نفر سوم)

چکیده

مسأله اعجاز قرآن کریم از مباحث مهم علوم قرآن است که از ابتدای نزول قرآن کریم تاکنون، مورد بحث دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله، تنها بر دیدگاه های شیخ مفید درباره اعجاز قرآن کریم تمرکز خواهیم نمود. اهمیّت اشاره به دیدگاه شیخ مفید از آن روست که از یک طرف، به صراحت در آثارش، وجه اعجاز قرآن را در «صَرفه» می­داند؛ امّا از سوی دیگر، برخی از علما، باور به جنبه های اعجاز ادبی یعنی فصاحت و بلاغت را به شیخ مفید نسبت داده­اند. از آن رو که قول به صرفه، ناظر به اعجازی خارج از متن قرآن است امّا فصاحت و بلاغت مربوط به اعجاز درونی قرآن است، ظاهراً نمی توان میان این دو نظر، وجه جمعی یافت؛ این تفاوت، باعث شده آرای گوناگونی پیرامون دیدگاه شیخ مفید دربارة اعجاز پدید آید. در این مقاله، با کنار هم نهادن سخنان شیخ مفید، به این نتیجه دست یافتیم که وی هم به صرفه باور داشته است و در عین حال، به اعجاز درونی نیز گرایش داشته است.