1402/12/07
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات درس

عنوان آشنایی با علوم حدیث گروه 1
شماره 20047
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات