12 خرداد 1402
محمد تقي اسماعيل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن وحدیث
تلفن: 9112174569
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
فلسفه تاریخ در نهج البلاغه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جبر و اختیار، امام علی، نهج البلاغه، فلسفه تاریخ.
پژوهشگران سید مهدی حسینی شیروانی (دانشجو) ، سید علی اکبر ربیع نتاج (استاد راهنما) ، محمد شریفی (استاد مشاور) ، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (استاد مشاور)

چکیده

جبر و اختیار از مهم ترین و قدیمی ترین مباحث فلسفه نظری تاریخ است. اهمیت و حساسیت این مسأله از بعد دینی و کلامی به این دلیل است که با مسائل اراده، استطاعت، قدرت، علم خداوند به افعال بندگان، مخصوصاً خلق افعال و قضا و قدر و طلب و اراده، پیوندی تنگاتنگ دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این که آیا از دیدگاه امام علی در نهج البلاغه انسان مختار است یا مجبور و آیا این مختار بودن منافاتی با اراده الهی دارد؟ بر این اساس، یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی در نهج البلاغه به تصادف و جبر تاریخی اعتقادی ندارد و معتقد به رابطه علت و معلول در حوادث و رویدادهای تاریخ است. به طوری که انسان در بینش فلسفی امام علی یک قربانی بی اراده در مقابل خدای تاریخ نیست، بلکه خود، خود تاریخ و سازنده آن است و می تواند در پهنای قضا و قدر الهی، به راه خیر و سعادت رهنمون شود. در نگاه امام اراده انسان ها در طول اراده و سنت های الهی است و جبری بر تاریخ مسلط نیست. بر این اساس، مختار بودن، یکی از ویژگی های مهم انسان از نظر نهج البلاغه است. روش تحقیق پژوهش حاضر در مقام گردآوری کتابخانه ای- اسنادی و در مقام داوری توصیفی- تحلیلی می باشد.