1403/03/03
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات درس

عنوان أشنایی با صحیفه سجاییه و زیارات ماءثوره گروه 1
شماره 31120094
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات